Behavioural Science (Research)

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Behavioural Science (Research)

Behavioural Science (Research) е интернационална научна магистърска програма в университета Радбауд. Желаете ли да си отговорите на въпросите "защо" и "как" в човешкото държание и поведение? С изучаването на тази програма, Вие може да допринесете за по-доброто разбиране на човешкото поведение, било то нормално или дисфункционално и да се научите да го влияете. 

Програмата е наградена за "Top Rated" специалност за цяла Холандия в Радбауд. Обучението в програмата се осъществява главно в малки и селектирани групи от национални и интернационални студенти. Масово завършващите програмата студенти продължават следването си с докторантура в Радбауд или други холандски и световни универистети.   

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Основни предмети: Клинично проучване, Комуникации и влияние, Психопатология, Динамика и комплексни системи, Емоции, Поведенческа невро-наука, Психобиология на поведението, Социални отношения и т.н.

Възможни кариери: Специалнист по научни проекти, Учен в държавни организации и т.н.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo