European Studies on Society, Science and Technology

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.07.2022

095 maastricht health campus 550x280 um

European Studies on Society, Science and Technology е магистърска програма на английски език в университета Maastricht.
Появата на нови технологии – такива като смартфони, социални мрежи, нанотехнологии, роботика, устойчива енергия, откриват нови възможности и заплахи за модерните общества и икономики. Гражданите, правителството, бизнесът и университетите се сблъскват с огромни предизвикателства, когато се опитват да се възползват от безкрайните възможности за научни и технологични иновации. Тази програма носи посланието, че от иновацията не може да се възползва само икономиката, и че чисто техническия подход не е достатъчен за разбиране на днешното общество. Затова програма се фокусира върху управление, устойчивоста и културата на иновациите с мултидисциплинарен подход.
Програмата изучава взаимосвързаните ежедневия на учения, инженера, политика и гражданина чрез разглеждането на ценностите, езика, историята, политиката, и икономиката на модерната култура на иновациите. Още повече глобалната, мултикултурната, и екологичната съзнателна перспектива на програмата развива етично съзнание и обществена отговорност.
Аналитичния фокус на програмата е върху:
• Политическия и културния анализ на съвременното общество на знанието
• Социалния и икономическия анализ на различните култури на иновациите
• Етичното отразяването на научните и технологичните развития
Тази програма е създадена през 1992 година с цел да предоставя знания и умения, които са необходими за разбирането и управление на сложни проблеми на съвременните иновации.

Местоположение: Маастрихт, Холандия

Продължителност: 1 годинa

Основни предмети: Introduction in Society, Science and Technology Studies, Science and Technology Dynamics

Възможни кариери: в държавни агенции и НПО, консултантски агенции и тинк танкове, частни изследователски институти, частни компании, специализирани в науката, технологиите и иновациите

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo