Economics and Business Economics

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

 

Икономиката е науката на избора- от личностния избор (какво да си купим?) до обществения/ публичния (как държавните политики влияят на поведението ни като потребител?). Междувременно бизнес икономиката е свързана с това да се разрешават специфични програми касаещи компаниите (Как една компания може да повлиява на личностния избор или на обществените решения?) Изборите, които правят всички тези играчи е съществен в днешното глобално общество, където изборът на потребителя и бизнес възможностите се множат с всеки час.
Тази специалност ще Ви допадне ако харесвате политиката и работата по практически проблеми в международна среда.

Това, което ще правите по времете на Вашето обучение:
• Ще решавате различни казуси и проблеми, работейки в малки, мултикултурни групи;
• Ще адрeсирате различните проблеми, пред които ще се изправяте във Вашата кариера, в среда, в която ще извършвате проучвания и ще наподобява реална работна обстановка;
• Ще развиете знанията си сеързани с маркетинга, икономиката, финасите и мениджмънта.
• Ще подобрите практическите си умения по математика, статистика и компютърни науки.
• Ще научите как по-ефективно да прилагате изводите касаещи бизнеса.


Само един процент от бизнес училищата в световен мащаб да удостоени с честта да получат акредитация 'Triple Crown'. Академита за Бизнес на Университета Маастрихт (Maastricht University School of Business and Economics (SBE), е една от този процент.
Акредитациите се присъждат от Американската AASCB, британската Амба и общоевропейска Equis, които оценяват учебните програми, организацията, квалификацията на персонала, студентите и управлението на кандидат- училищата. За SBE възпитаниците, работодателите знаят, че назначават най-добрите възпитаници.

Специализации: Ще имате възможност да изберете една от четирите специализации, които предлага програмата:

- Economics and Management of Information се фокусира върху влиянието на информацията и информационните технологии върху икономиката и бизнеса;
- International Business Economics e насочена в бизнес икономиката
- Economics се фокусира върху икономическата среда като цяло;
- Emerging Markets се фокусира върху икономиките/ растеж в Африка, Азия или Южна Америка

Награди: Triple Crown accreditation

Местонахождение: Маастрихт, Холандия

Продължителност: 3 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo