International Executive Master of Auditing

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.07.2022

095 maastricht health campus 550x280 um

International Executive Master of Auditing е съвместна магистърска програма на английски език на университетите Maastricht University, University of Florida и VU University Amsterdam.
Тази програма слага мост между практиката и теорията. Учебния материал е базиран върху реални проблеми в сферата, използвани за разглеждане. Съществуващите знания на студентите са активирани на максимум чрез групови обсъждания на всички студенти и преподаватели. Изпитите се провеждат чрез многообразни инструменти като писмени изпити, есета, устни изпити, презентации. Груповото и индивидуалното представяне се взима под внимание за оценяване.
Програмата е организирана в шест двуседмични семинара, а времето между всеки семинар се използва за четене и казуси. За да бъде по-лесно за студентите е създаден електронен каталог, който съдържа всички необходими учебни материали. Груповите дискусии са позволени, а виртуалната класна стая се поддържа чрез периодични интервюта с членове на факултета, а обявления се правят също чрез електронната платформа.

Местоположение: Маастрихт, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Internal Control and Accounting, Information Systems, Financial Accounting and Reporting, Business and Finance

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo