Governance and Leadership in European Public Health

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2022

095 maastricht health campus 550x280 um

Магистърската програма Governance and Leadership in European Public Health е едногодишна програма на Английски език в Университета Маастрихт. Тя ще формира необходимите познания за да се превърнете във високо квалифициран професионалист в сферата. Вие ще можете да провеждате независими изследвания и да формулирате ефективни и подходящи политики в здравеопазването.

Програмата е насочена към:
• ситуации, детерминанти, интервенции и практики, отнасящи се до здравето на населението, на определени групи в популациите, и между европейските страни-членки.
• Разнообразието на практики и начини за организиране на системи за доставка на здравните услуги и здравеопазването в и между европейските страни-членки.
• Развитието на Европейски институции с кадри, които имате подходящото образование да формулират и прилагат ефективни здравни политики на национално, международно и наднационално ниво.
• Организационно развитие за предоставяне на ефективни и подходящи здравни грижи;

Тази програма ще формира следните знания, умения и качества у Вас:

-Обширни умения за обучение в лидерство; Ще придобиете умения за това как да правите качествен и количествен анализ; сравнителни методи за научни изследвания, политика и система за анализ, на политики, презентационни техники, международна работа в екип.
- Ще Ви даде необходимите компетенции, за да анализирате системите за обществено здравеопазване в цяла Европа, и как да прилагате на най-добрите практики в сферата на здравеопазването.

Местонахождение: Маастрихт

Продължителност: 1 година (full-time)

Начален месец: Септември

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo