Economics

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2022

Любопитни ли сте за икономическите проблеми и техните основни ефекти върху различни аспекти на нашето общество? Ангажирани ли сте в международен план и проблеми и концепции, свързани с трансграничната и междурегионалната икономика? Вашите кариерни цели фокусирани ли са върху политиката, свързана както с публичния, така и с частния икономически сектор?

Ако е така, тогава магистърската програма по икономика може да е за вас. Икономическите знания са жизненоважни за вземане на политически решения както на индивидуално, така и на организационно ниво на обществото. Магистърската програма по икономика първо ви дава напреднало образование по микро- и макроикономика, както и емпирични методи. След това ви позволява да приспособите образованието си към вашите собствени интереси и кариерни цели, като предлага три специализации.

Основни предмети: Advanced Microeconomic, Empirical Methods in Economics, Individual Competence Development, Advanced Macroeconomics

Logo