Heritage and Society

Leiden University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.06.2022

В програмта по Heritage and Society , вие ще изследвате ролята на културното наследство в обществото. Комбинацията от обучение и проучване ще ви даде добра основа за една международна кариера в сферата на културното наследство и законодателство. 

Местоположение: Лайден 

Продължителност: 3 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo