Chemistry

HZ University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

mdIH0fVJ7dEBhLPBWmcpCfd8s0PbVKRRsCIq3vc4.jpeg (4077×2388)

Chemistry е професионална бакалавърска програма на английски в университета HZ.

През първите две години на програмата, Вие ще се запознаете отблизо с химията като професия и ще имате основни дисциплини по химия и биология. След първите две години трябва да изберете една от двете специализации – "Applied Chemistry" или "Life Sciences".

Специализацията Applied Chemistry се фокусира върху познанията и погледите върху химичните принципи, системите, процесите и техниките, които се прилагат в химичните изследванията. Вникване във всички възможности и ограничения на достъпните техники и използването им по разумен начин е много важно. В тази специализация, студентите ще се учат как да събират и тълкуват данни. Експериментите с информатиката и компютърната наука ще са важна част от Вашето обучение.

Специализацията Life Sciences се фокусира върху приложните научни изследвания в молекулярните биологични процеси на „живота" в биомедицински контекст. Темите за изследвания варират от вируси, микро организми и до ракът при хората. Целта на едно такова изследване е да допринесе към знанията за приносът на човека и околната среда. Студентите ще бъдат обучавани как да бъдат изследователи в експериментална лаборатория.

И в двете специализации, студентите провеждат повече от 40% от учебното си време в лаборатории. Лабораторните експерименти се провеждат в много просторни помещения с много иновативно оборудване. HZ учи своите студенти как да провеждат научни лабораторни изследвания, които са нужди за разследване или изследователски проект, и как да правят правилна интерпретация на резултатът от тези изследвания, а впоследствие да продължат плановете за следващи опити за да достигнат целта на изследванията. Извън кампуса на университета, на студентите се дава възможност да участват в изследване в компания или в изследователски институти с нестопанска цел.

Главната цел и на двете специализации също така е да развие необходимите професионални компетенции у своите студенти.

Специализации: Applied Chemistry, Life Sciences

Местонахождение: Влисинген, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: третата година  (можете също да направите pre-master или собствен research проект по избор).

Основни предмети: Mathematics, Organic synthesis&analysis, Corrosion and sustainability, а също така студентите могат да изберат и един от следните езикови курсове – холандски, испански или френски.

Възможни кариери: ако специализирате „Applied Chemistry", то може да практикувате една от следните професии: изследовател, анализатор развитие на производството, глава на лаборатория, говорител на фирма за химични продукти, контрольор на качеството в лаборатория на фирми като DOW Chemical, SABIC, SGS-Ecocare, Unilever, AKZO Nobel, Organon.

Ако специализирате "Life Sciences", то може да си намерите работа като изследовател (молекулярен асистент) или техник-изследовател в (био)медицинска лаборатория и да правите изследвания на болести като рак, наследствени заболявания или инфекциозни заболявания. Също така може да правите изследвания с цел подобряване на качеството на храната (във фирми като Unilever, Numico) или да разработвате нови лекарства (във фирми като Schering Plough, Johnson & Johnson) или да работите в селскостопанска компания (например Advanta, Rijk Zwaan) за да разработвате методи за размножаване на растения или да работите в изследователски институти като изучавате екологичното разнообразие на различни сред (например в NIOO или RIVM).

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo