Leading Hotel Transformation

Hotelschool The Hague

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Магистърската програма в Hotelschool The Hague "Leading Hotel Transformation" има за цел за изгради млади лидери, които да поведат процеса на дигитализация и да въведат принципите на кръгована икономика в сферата на хотелиерството.

Отличителни белези на програмата:

  • Ключови умения за 21-ви век: любознателност, критично мислене, колаборация, гъвкавост и издръжливост
  • Как да идентифицираме и анализираме сложни, абстрактни проблеми
  • Как да управляваме бъдещи процеси на промяна
  • Разрешаване на казуси в реални житейски ситуации
  • Развиване на лидерски умения
  • Как да дефинирате стратегически сценарии и бизнес решения
  • Вид диплома: Master of Arts in Leading Hotel Transformation

Местоположение: Хага/Амстердам, Холандия

Продължителност: 1 година

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo