Electrical and Electronic Engineering

HAN University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2024

Electrical and Electronic Engineering е бакалавърска програма на английски език в HAN University of Applied Sciences.

Специалността е структурирана така, че да отговаря на нуждите на индустрията и да подготви квалифицирани кадри за нея. По време на програмата ще научиш цялата необходима теория, стартирайки от въведение в електронното инженерство. Ще можеш да работиш по прехода към възобновяемата енергия или пък да разработиш нови и автоматизирани манифактурни и индустриални процеси. 

По време на първата година изучаваш предмети като Electrical Circuits, Electromagnetism, Electronics and Microcontrollers. Също така, като част от програмата, работиш по интересни проекти, например разработванета на измервателна апаратура или автономно превозно средство. 

През втората година започваш да работиш по-самостоятелно, като основни предмети са Control Systems, Data Communication and Electronics. Продължаваш работа по избрани специализирани предмети и работата в екип по проекти.

Третата година фокусът е върху твоето въведение в индустрията чрез провеждането на стаж по електронно инженерство в научен институт или компания.

Чествъртата и финална година е предназначена за избор на Minor програма и изготвянето на дипломна работа по специалността.

Местонахождение: Арнем, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: по време на третата година

Основни предмети: Electrical Engineering Fundamentals (Mathematics, Electrical Circuits, Measuring Lab), Electrical Design (Sustainable Electricity Grid, Magnetism and Transformers, Mechanics and Electrical Machines), Electronic Design (Electronic Semiconductor Components, Microcontroller Programming), Minor courses.

Възможна кариера: софтуерен/хардуерен разработчик, разработчик на промишлена автоматизация, инженер.

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo