Embedded Systems Engineering

HAN University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2024


Embedded Systems Engineering е бакалавърска програма на английски език в HAN University of Applied Sciences.

Вълнуват ли те интелигентните електронни устройства? С програмата по Embedded Systems Engineering ще опознаеш дигиталния свят и ще научиш как да разработваш както хардуерни, така и софтуерни дигитални устройства и системи на бъдещето!

Учебната програма е разработена така, че да ти даде нужните теоритични знания, които да приложиш на практика в контекста на различни проекти и задания, като например разработката на автономно превозно средство или интерфейс за машинно устройство.

По време на първата година изучаваш базови предмети като Еlectronics, Mathematics, Programming и Microcontrollers. Също така, като част от програмата, работиш по интересни проекти, например разработванета на автономно превозно средство. 

През втората година започваш да работиш по-самостоятелно, като основни предмети са Software Design with UML, Operating Systems, Data Communication and Security. Продължаваш работа в екип по иновативни проекти.

Третата година фокусът е върху твоето въведение в индустрията чрез провеждането на стаж в сферата на вградените системи в научен институт или компания. Също така учебният фокус е върху предмети като Internet of Things (IoT), Digital Signal Processing, Artificial Intelligence.

Чествъртата и финална година е предназначена за избор на Minor програма и изготвянето на дипломна работа по специалността.

Местонахождение: Арнем, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: по време на третата година

Основни предмети: Embedded Hardware Engineering (Mathematics, Electrical Networks, Electronics, Digital circuits, Data Communication), Embedded Software Engineering (C and C++ programming, Real-time operating systems, Digital control systems, Security, Databases), Minor courses.

Възможна кариера: софтуерен/хардуерен разработчик, сервизен инженер, технически консултант.

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo