Biomedical Engineering (Dutch & English)

Eindhoven University of Technology (TUE)

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2024

Biomedical Engineering е стандартна бакалавърска програма в TU/e, която съчетава комбинация от преподавателски методи на холандски и английски език, което означава, че владеенето на холандски и английски език е задължително за прием в тази проргама.

Медицинското здравеопазване непрекъснато се развива и продължителността на човешкия живот се увеличава. Това изисква иновативни биомедицински решения, които водят до по-добри диагнози, по-бързо възстановяване при заболявания или дори предотвратяването им и по-добри медицински интервенции. За да можете да допринесете за решения, е необходимо да погледнете човешкото тяло през призмата на инженерството. С бакалавърска степен по биомедицинско инженерство вие поставяте солидна основа за това. Като биомедицински инженер, вие подобрявате медицинското здравеопазване с технически решения. За да направите това, вие оптимизирате наличната информация, технологии и методи и ги превръщате в решение, което лекарят може да използва.

Програмата по биомедицинско инженерство е широка и предизвикателна. Научавате как да прилагате технологични методи за решаване на биомедицински проблеми. Помислете за разработване на изкуствена кожна тъкан или усъвършенстван начин за откриване на сърдечно-съдови заболявания. Това включва комбиниране на знания от:

  • Методи за анализ и синтез от физиката и химията;
  • Математически изчислителни методи;
  • Методи за моделиране от машиностроенето;
  • Системи за измерване и управление от електротехниката;
  • Методи за програмиране от компютърните науки.

По време на тази учебна програма често работите по проекти в екип, където прилагате техническите знания, които сте придобили, в конкретни решения на обществен проблем - понякога заедно със студенти от вашата програма и понякога в мултидисциплинарни екипи със студенти от различни програми. По този начин вече знаете как да направите връзката между технологиите и света около вас, преди дори да започнете кариерата си. И точно от това има нужда обществото в момента.

Местонахождение: Айндховен, Холандия

Продължителност: 3 години

Възможна реализация: Biomedical Engineering; Software and Hardware Engineering; Medical Device Industry; Innovative Design and Development; Research and Development; Manufacturing; Equipment Testing Engineer; Clinical Patient Evaluation; Technical documentation 

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo