Computer Science and Engineering

Eindhoven University of Technology (TUE)

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 1.05.2023

Софтуерните системи играят често невидима, но много важна роля в нашето общество. Помислете например за системите на банките или застрахователните компании, или софтуера в телевизора, интернет търсачките или софтуера, който контролира електрическата мрежа. Без тях не можем.

В магистърската програма по компютърни науки и инженерство ще се научите да проектирате качествен софтуер. Вие също така ще комбинирате научна гледна точка с подхода на инженер. Систематично ще изготвяте описи на изискванията и ще ги включвате във вашия дизайн. Освен това ще можете да правите качествени и количествени преценки относно степента, в която тези изисквания са изпълнени.

Тази програма ви предоставя знания за алгоритми, производителност, хардуер и методи за проектиране и документиране. Ще можете да приложите това, за да създадете надеждни протоколи за поведението на сложни софтуерни системи. Като завършил магистърско ниво, вие ще можете да играете водеща роля в развитието на вашата специализирана област, независимо дали в научните изследвания, в индустрията, в търговския бизнес или в (правителствени) организации.

Местонахождение: Айндховен, Холандия

Продължителност: 2 години

Възможна реализация: 

Като завършил компютърни науки и инженерство, вие ще сте разработили научна перспектива, съчетана с практически подход, който формира отлична основа за успешна кариера. Има много области, в които се прилага компютърната наука, което означава, че можете да се окажете в произволен брой роли. Ще намерите компютърни учени в изследователски лаборатории, банки, (правителствени) организации, болници, мултинационални и интернет компании, за да назовем само няколко.

Повечето завършили започват кариерата си с работа в дизайнерски екип, но бързо се развиват в ръководители на екипи и мениджъри. Също така е възможно да започнете собствен бизнес. Нашите възпитаници са наети като инженери по софтуерен дизайн и системни архитекти, например, а някои са технически съветници в ASML, TASS Software Professionals и Philips. Можете също така да ги намерите да работят като консултанти в компании като Capgemini, Oracle, Cordys, Accenture и KPMG или като изследователи в университети в Холандия и в други страни.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo