Industrial Design

Eindhoven University of Technology (TUE)

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 1.05.2023

Искате ли да промените света с вашите креативни технологични решения? Когато се запишете в тази магистърска програма по индустриален дизайн, ще бъдете овластени да постигнете истинска промяна. Ще погледнете отвъд традиционните съображения за форма и функция, за да интегрирате нововъзникващи технологии, обработка на данни и дизайн на взаимодействие.

Можете да изберете да преведете новите технологии в полезни за ежедневието продукти и системи или да се съсредоточите върху иновациите на ниво общност, насочени към решаване на основни обществени проблеми.

Още от създаването си през 2001 г. отделът за индустриален дизайн използва уникален, самонасочен, фокусиран върху компетентността образователен подход. От първия си ден ще бъдете насърчени да развиете своя собствена визия и професионална идентичност като дизайнер. Магистърската програма има само два задължителни курса; можете да изберете останалата част от програмата въз основа на вашата визия и амбиции. 

Този образователен подход води до уникални, мотивирани дизайнери, предприемачи и изследователи. Възпитаниците се открояват с проактивното си, практическо отношение, където прототипирането е съществена част от процеса на проектиране и изследване.

По време на вашето обучение ще бъдете подкрепени от набор от професионалисти: дизайнери, изследователи, треньори по проекти, ментори, учители и експерти от областта. Те ще ви вдъхновят да гледате по-далеч, да мислите по-критично и да се развивате в посоката, която ви подхожда. Често ще правите проекти в сътрудничество с външен клиент за възлагане

Местонахождение: Айндховен, Холандия

Продължителност: 2 години

Възможна реализация: Като завършил магистърската програма по индустриален дизайн, вие сте уникален дизайнер, предприемач или изследовател с много инициатива. Възпитаници се отличават със своето проактивно, практическо отношение, като създаването на прототипи е съществена част от техния процес на проектиране и изследване. Инженерът по индустриален дизайн има капацитета да интегрира множество дисциплини и да предлага функционални решения. След дипломирането си бихте могли да работите в отдела за научноизследователска и развойна дейност или дизайн на голяма компания или държавен институт като ръководител на дизайна, предприемач или изследовател на дизайна.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo