Какво изучавате в програмата по Food and Agribusiness?

01.04.2024
Какво изучавате в програмата по Food and Agribusiness?

В предната статия ви запонзахме с програмата по Хранителен и Агробизнес в HAS green academy. Четиригодишната бакалавърска степен предлага на студентите уникалната възможност да се научат от теория и практика и да придобият съществено важен опит, които да спомогне развитието на кариерата им.  И преди някой от вас да си зададат въпроса „Защо ми е бакалавърска степен, за да мога да съдя домати?“, искаме да дадем отговора използвайки предметите които се изучават, по време на 4те години. Още през първата година студентите преминават през набиране на теоретични и практични знания относно почви и развъждане, устойчивост и био базирана икономика, последвани от знания за храните и хранителните системи включвайки аспектите и на страни от третия свят. Освен тези директно свързани предмети студентите се фокусират и към бизнес дисциплини като маркетинг, стратегии, икономика, лидерство, проучвания и управления на проекти. В първата година студентите освен практичните занятия в университета полагат и 9 седмичен стаж.

Втората година е истинският скок в дълбочина за студентите, защото освен прилагането на вече натрупаните знания, те се фокусират и към придобиване на нови такива. Множеството проекти свързани с различни дисциплини, като например кръговата икономика, позволява на студентите да направят директната връзка между наученото и бъдещата сфера на работа. Часовете са фокусирани върху бизнеса (стратегия, маркетинг, управление, организация, финанси, операции, предприемачество). Втората година е и момента когато студентите провеждат учебно пътуване в друга държава. Примери за дестинации на досега правени пътувания са Индонезия, Виетнам, Киргизстан, Мароко и Сицилия.

През третата година студентите изучаващи хранителен и агробизнес, или както е и специалността на английски Food and Agribusiness Имат възможността да се отделят от всичко научено и да го практикуват по време на 20 седмичен стаж и след това да изберат друг университет където да учат нещо различно за един семестър.

Така започва и последната четвърта година в HAS green academy, а именно с 20 седмична специализация фокусирана върху абсолютно всяка една дисциплина изучавана през бакалавърската степен. След този стаж студентите започват и подготовката на дипломната си работа, която разбира се е само началото на тяхната професионална реализация.

Скъпи студенти, не че е лошо да учим бизнес мениджмънт и да се развиваме с него, страхотно е обаче когато имаме и цели които са не само за нас самите, а и за цялостното развитие на света и нашата планета. Изучавайки и прилагайки наученото в HAS green academy, разбирайки важността на създаването на здравословни храни от устойчиви компании, намаляването на нашия екологичен отпечатък ви прави здравомислещи млади хора благодарение на които, земята ще продължава да се върти 😊

Logo