International Food & Agribusiness

HAS University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Програмата по International Food & Agribusiness на английски език ще ви научи как храната се произвежда и обработва в различни страни и култури и как това може да се постигне по устойчив начин в контекста на околната среда и хората. Икономичното използване на ресурсите е част от това. Студентите ше работят върху интелигентни решения, които ще позволяват произвеждането на достатъчно и здравословна храна в момента и в бъдеще. Освен технически познания за растенията, животните, храните и здравето, ще научите всичко за международното сътрудничество и предприемачеството. Програмата се фокусира и върху комуникацията между бизнес компании и нестопански организации, тъй като изграждането на мостове между различни интереси може да спомогне за устойчивия бизнес в света на храните и агробизнеса.

 

През втората година на програмата можете да избирате между три специализации:

  • Animal Production
  • Crop Production
  • Food Processing & Nutrition

 

Местонахождение: Хертогенбош, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: Трета година

Основни предмети: Global Food Systems, Agri Food Business, Biobased Economy, Introduction Food, Animal Production Systems, Supply Chain Management, Circular Economy, Business & Marketing, Sustainable Trade и други

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo