Защо можем да си позволим услугите ни да са безплатни?

10.01.2020
Защо можем да си позволим услугите ни да са безплатни?

Все пак ние сме компания и както всяка една компания по цял свят тя трябва да се издържа и да изкарва приходи, за да може да покрие всичките си разходи. Както вече знаете, нашите услуги за университетите, на които сме официално представителство,  са напълно БЕЗПЛАТНИ. За вас. С всички партньорски университети имаме сключени договори за официално представителство. И за това представителство, разбира се, ние работим за тях и за техните кандидат-студенти, за което получаваме заплащане от тях.

Ние правим първите срещи с ученици и родители, подготвяме първия етап – дали отговарят на изискванията, правим подбор и събиране на правилните докуемнти, проверката и придвижването към университета през международния отдел и програмния ни кординатор там. Всеки университет ни обучава за документите, в какъв формат ги искат, колко да са дълги, колко да е голям файла, как да работим с техните системи, кога са крайните срокове и можем ли да направим нещо, ако сме изтървали този краен срок.  За университетите, с които имаме такива отношения (а те са вече 20), е много по-лесно и изгодно да #ИМАТЧОВЕКВБЪЛГАРИЯ като нас, защото им е много по-скъпо да наемат специално отделен човек в университета, който да отговаря на всички запитвания, да проверява документи, да ги връща за редакция. Затова и ние сме тук!

Всички имаме една обща цел – да бъдете успешно приети в университета, който искате! Ние даваме препоръки, обясняваме разликите в университетите и програмите, но решението е на учениците и родителите. Ние не вземаме решения вместо вас и изборът е ваш! Разбира се, ако искате да кандидатствате в университет, който не от наше представителство, няма никакъв проблем. С много от тях работим в също толкова близки отношения, както с останалите, просто имаме такса от 250 лв., която трябва да се плати за да можем да ви помогнем да кандидатствате там. А това с кого имаме договор или не, зависи изцяло от политиката на университетите и ако в нея няма заложено, че те работят с местни представителства, то това не означава, че университет е по-добър или по-лош. Просто решение на мениджмънта на съответния университет. Накрая печелите вие, че сте влезли в университета, в който искате; университета печели вас като кадър, който ще развие потенциала си там, и ние печелим доволни студенти и доволни университети! 

Нашите услуги:

Кандидатствайки с нас вие може да сте сигурни, че ще ви помогнем освен с целия процес по подаването на документите ви в университета, в който желаете, но и след това ще ви помогнем с цялата информация преди заминаване. Това най-общо включва – как да си потвърдите мястото в университета, как да си платите таксата – наведнъж или на всноски, кога и как се тегли кредит, как да си отворите холандска сметка...и още отговор на куп въпроси!

И така, след като поговорихме за кандидатстването нека допълним и какви още услуги предлагаме. Това са услуги, свързани с целия процес по кандидатстване и те са опционални и НЕ задължаваме никой с тях. Имаме платени курсове за написване на CV и мотивационно писмо, курсове за подготовка за сертификат IELTS, кариерни тестове от професионален кариерен консултант.

Logo