Първи урок по нидерландски език

04.01.2018
GREETINGS ETIQUETTE
Hello Hallo Please Alstublieft
Good morning Goedemorgen Thank you (very much) Dank je/u (zeer)
Good evening Goedenavond Excuse me Neem me niet kwalijk
Good night Goedenacht I'm sorry, but... Het spijt me, maar...
Hi Hi / Dag That's a shame Dat is jammer
Good bye Dag May I... ? Mag ik... ?

 

NUMBERS
One een
Two  twee
Three drie
Four vier
Five vijf
Six zes
Seven zeven
Eight acht
Nine negen
Ten tien

 

DAYS OF THE WEEK
Monday Maandag
Tuesday Dinsdag
Wednesday Woensdag
Thursday Donderdag
Friday Vrijtag
Saturday Zaterdag
Sunday Zondag

 

QUESTION WORDS GENERAL RESPONSES
Where? Waar? Yes Ja
When? Waneer? No Nee
Why? Waarom? With pleasure Met plezier
What? Wat? I don't know Ik weet het niet
Who? Wie? I don’t think so Ik denk het niet
How? Hoe? I suppose so Ik denk het
How much/many? Hoeveel? I think so Dat denk ik
Is/are there? Is/Zijn er? Of course Natuurlijk / Zeker

 

Холандският език не ви е необходим, но е предимство при намирането на почасова работа. Повечето университети предлагат безплатни курсове по време на първата учебна година. Ние винаги съветваме студентите да се възползват и да научат холандския език, защото докато си в Холандия, това става много по-лесно, а в днешно време не се гледат само дипломите, които имате, а и езиците, които говорите. 

 

За повече детайли, попитате вашия консултант от UNIFY.

 

Logo