Как да подготвим перфектно портфолио за кандидатстване в Холандия?

06.12.2017


ТВОРЧЕСКО ПОРТФОЛИО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕАТИВНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

wordle 545x330 

Творческото портфолио е Вашето лице и при кандидатстването в университетите в Холандия в следните креативни специалности: архитектура; интериорен дизайн; гейм дизайн; графичен дизайн; промишлен, продуктов или инженерен дизайн; моден дизайн; анимация; визуални изкуства и др.

Творческото портфолио не е просто сбор от Вашите рисунки, а представлява набор от разработки (скици, проекти, рисунки, пластики, макети и т.н.), разработени целенасочено, с които се демонстрират определени знания, придобити умения, креативност, фантазия; интерес към специалността, за която кандидатствате; задълбоченост и разнообразие в разработването на проектите.

Изграждането и оформлението на портфолиото трябва да е съобразено с конкретните изисквания на съответните университети. Изграждането на портфолиото е свързано със създаването на творческите разработки. Броят на тези разработки е различен за различните университети, като варира между 10 и 30. Оформлението е последния етап, в който портфолиото се изготвя в изисквания вид – дигитален, хартиен или в оригинал.


Изисквания на университетите в Холандия за портфолио

Повечето университети предоставят изисквания за портфолио – брой на работите, вид за изпращане, последна дата за изпращане и т.н. Често указанията са доста сходни, лаконични и дори неясни. Още по-голямо объркване внася и буквалния превод на някои термини, който няма много общо с истинския смисъл на изискването . Например под „3D разработки” е грешно да се смята, че винаги означава изграждане на обект чрез програма за триизмерно проектиране или обемно произведение. Всичко зависи от контекста, който пък е свързан и с вида специалност, за която се кандидатства и конкретния университет. UNIFY информира своите кандидат-студенти с възможно най-подробната информация, дадена ни от университетите и опитът, който имаме от предходните години и всички вече успешно приети наши студенти.

Какви ресурси са необходими за изграждане на творческо портфолио?

Както вече споменахме, Вие трябва да демонстрирате:
– знания;
– умения;
– креативност, фантазия;
– задълбоченост и всестранни и разнообразни търсения;
– отношение към специалността, за която кандидатствате.

За да изразите Вашите идеи и творческа индивидуалност са Ви необходими знания и умения в областта на изобразителните изкуства. Сигурни сме, че Всеки човек с творческа нагласа, но без задълбочена подготовка по изобразителни изкуства, се е сблъсквал с проблема „ръката не ме слуша”, когато иска да скицира някоя своя идея... нещата не се получават така, както би искал. Изразът не е съвсем правилен, защото не ръката рисува, а рисува съзнанието ни, но всички знаем за какво става въпрос. А специфичното мислене на художник или дизайнер се развива с много упражнения, за които е необходимо и достатъчно отделено време. 

За да можем да изразяваме своите творчески идеи, свързани с областта на дизайна и изобразителните изкуства, с молив или бои, най-общо казано, трябва да се научим да рисуваме. Трябва да овладеем законите на изобразителните изкуства – композиция, перспектива, конструктивно изграждане на обектите, различни живописни и графични техники, пластична анатомия и др.

Всичко това обаче изисква един много важен ресурс и той е ВРЕМЕТО. Ако не сте ученици в художествено училище, трябва да предвидите достатъчно време, през което да натрупате своите знания и умения в сферата на изобразителните изкуства.
За да си осигурим една добра подготовка за изграждане на портфолиото, средно са необходими поне две години работа. Грубо казано, през първата година да натрупате изобразителни умения, а през втората – да ги усъвършенствате, работейки по конкретните изисквания за портфолиото.

art featured

Кога трябва да започнем с подготовката си за портфолио?

Точен отговор няма, но както казахме по-горе – поне две години за подготовка трябва да отделим. И като имаме предвид, че в някои страни портфолиото трябва да се изпрати през зимата – от октомври до януари, то изчисленията ни водят към зимния период на нашия 10 клас.

В случая на двугодишната подготовка заниманията ни с рисуване ще бъдат спокойни и методични и напредъкът ни ще е гарантиран и от наличието на време. Тази подготовка ще ни отнеме между 4 и 6 астрономични часа седмично занимания с изобразителни изкуства. Ако времето, с което разполагаме за подготовка е по-кратко, то ще трябва да се занимаваме по-интензивно с рисуване. Ние от UNIFY, заедно с Образователен център Студио S, сме подготвяли студенти с успешни портфолиа и за няколко месеца, но освен риска, това е свързано и с много напрежение от сгъстяването на програмата.

Критерии за оценяване на портфолиото

При оценяването на Вашето портфолио се обръща внимание на:

– придобити знания и умения в изобразяването на обекти по натура (life drawing) – композиционни, перспективно и конструктивно изграждане на обектите, светлосенъчно и живописно изобразяване на обектите;
– разнообразие на техники – графични, живописни, пластични и др. (2D и 3D разработки);
– креативност и фантазия, самоизразяване и индивидуалност;
– придържане към разработваните теми (съсредоточеност), като същевременно се проследява развитието им, импровизациите около тях (креативност и индивидуалност), като не е задължително да се показва окончателен вариант;
– скици (sketchbook), които да показват нашите търсения в процеса на разработване на темите, нашия мисловен процес и аргументиране на избора (задълбоченост);
– разнообразие в развитието на една тема (богатство на търсенията);
– умения за визуална комуникация;
– някои университети и специалности търсят да видят и основни знания и умения в подходящи софтуерни програми като Photoshop, Illustrator, 3D Max и др., които да са използвани в наши творчески разработки.

graphic designer


Оформление и изпращане на портфолиото

Няколко са вариантите на оформяне и изпращане на портфолиото, според изискванията на различните университети:
1. Електронно оформление в PDF или PP файл, съобразено с изискванията на конкретните университети в Холандия
2. На хартиен носител. Работите се снимат / сканират, обработват и подреждат в презентационен файл (PDF, PP или друг) с кратки описания, след което се разпечатва портфолиото в искания размер, оформя се като папка и се изпраща на посочения от университета адрес.
3. Някои университети допускат и изпращане на връзка към Ваш блог или платформа, където сте качили снимки на Вашите работи. Това е малко рискован вариант и не го препоръчваме, защото могат да възникнат различни проблеми с интернет връзката по време на разглеждането, но ако е изискуем, трябва да се спазва.

Посъветвайте се с вашия консултант от UNIFY, за да разберете какви са изискванията при съответните университети в Холандия. Ние препоръчваме на нашите студенти, които имат интерес към сериозните академии в Холандия или гейм програмите, при които се изискава все повече и повече от кандидатите, да се обърнат към нашите партньори от Образователен център „Студио S”.

Какво може да предложи Образователен център „Студио S” във връзка с портфолиото

Консултации, семинари, курсове и уроци за подготовка на портфолиото. На тези обучения курсистите придобиват всички необходими знания и умения за изграждане на перфектното портфолио, както и разработват необходимите теми и проекти за портфолиото. Повече информация за изграждане на портфолио и за курсовете по рисуване вижте на сайта на Образователен център „Студио S”: www.studios-edu.com 

Art

Logo