Нов начин на преподаване в програмата International Hospitality Management на NHL Stenden

27.01.2022
Нов начин на преподаване в програмата International Hospitality Management на NHL Stenden

Знаеш ли за промяната на начина на преподаване за програмата International Hospitality Management на университета NHL Stenden University of Applied Sciences?

През септември 2020 хотел училището на NHL Stenden UAS си взе довиждане с начина на преподаване, който до този момент използваше, а именно Problem Based Learning и пое към нова и непозната до този момент система. Начинът на преподаване се казва Design Based Education - system или на кратко- DBE. Метод, който няма нищо общо с предишния, който изисква радикални промени в начина на преподаване, материал, капацитет и повече да се доближи до бизнеса в момента. А думите на новия директор на хотел училището са – “ Света се променя, а образователната система трябва също“.

Как беше до преди тези промени? Цялото знание се даваше от учителя, който има знанията и студента беше изпитван с помощта на тестове дали е усвоил това знание. Този начин е замен с interdisciplinary approach, където преподавателите пак имат роля, но тя е значително по - малка от преди, много повече са включени студенти от различни програми като например Бизнес Администрация, Туризъм, Креативна индустрия както и реални компании, които задават своите казусиси в реално време. Целият този микс позволява на студента да има една по - добра представа за самата индустрия, какви са трендовете в момента, а не какви са били преди няколко години. Работейки заедно с колеги от други програми, студента вижда взаимновръзките между различните индустрии по- ясно и заедно с това научива и нови неща.

Ателиета

Класическите стаи с по 30 ти на студенти са минало време. В много по - малки групи се случват сега нещата. Класните стаи сега се наричат ателиета, където в неформална сфера се срещат студенти, които работят по реални казуси от индустрията, а учителя е наблюдател или фасилитатор на процеса. По време на първата година всички казуси се вземат от реалния хотел на NHL Stenden UAS – Hotel Notiz и ресторанта към него Wanee. Промени като промяна на меню карта, природосъобразно изграждане на терасата на ресторанта, как може кухнята да произвежда по- малко отпадъци. Ръка с тези интересни проекти върви и практиката, която има за цел да даде на студента една много добра основа и познание - или да изгради в него хотелското ДНК, на което той да стъпи и да може един ден да управлява хотелската индустрия.

Как изглежда един проект/казус от реална компания

Стъпк едно: Компанията дава проблем, с който в момента се сблъсква и иска да намери решение

Стъпка две: Разглежда се този проблем и се търси от теорията възможно решение

Стъпка три: Генерират се идеии

Стъпка четири: Създава се решение на проблема/ казуса

Стъпка пет: това решение се тества, за да се види дали наистина може да реши пролем

Стъпка шест: Ако това решение е било добро се наблюдава неговото развитие в дългосрочен план.

По време на 2-ра и 3- та година се работи и с други известни хотели, които задават казусите си към студентите, а през последната година има задължителен 7 месечен стаж, който е заплатен.

Така като завършиш ще имаш няколко разнообразни стажове и ще си един  много добър международен кадър.

Logo