Курс по математика за кандидатстване в Холандия

03.09.2021

What motivates you to study mathematics? — Steemit

Курсът ни за подготовка по математика за кандидатстване в университети в Холандия е предназначен за всички, на които ще им се наложи да положат изпити за да кандидатстват в университети в Холандия. Подготовката е насочена към ученици, които ще кандидатстват в теоретични университети, за които се изисква изпит по математика, като Delft University, University of Amsterdam, University of Groningen, TU/E Eindhoven, Maastricht University, Tilburg University, Radboud University, Vrije University Amsterdam и други.

Преподавателят е завършил в University of Groningen и е бил преподавател там. Той ще мине през всички модули на математиката, които ще ви трябват за успешен прием в университета. Освен това той ще ви даде насоки и информация от първо лице каква математика се изучава в университетите в Холандия.

Материалите, които се използват в курса са от учебници по Математика, от материал изучаван в холандските университети; примерни изпити, които са давани предходните години в университетите на Холандия.

Курсът ще се проведе на български език, но всички задачи и техните условия, решения, ще са на английски език. Така всеки ще може да научи как да борави с терминологията на английски език.

Продължителност: От 24 октомври до 19 декември 2021. Курсът съдържа 27 учебни часа, разделени на 9 посещения, всяка Неделя от 10:00 до 12:15.

Курсът е разделен на 3 модула по 9 учебни часа. Материалът, който ще бъде покрит е върху темите:

Логаритми и натурални логаритми
Експоненциали (антилогаритми)
Полиномни равенства и неравенства
Системи от равенства и неравенства
Модулни равенства и неравенства
Производни
Критични точки – локални и глобални минимуми и максимуми, инфлексни точки
Графики – изпъкнали и вдлъбнати функции
Интеграли – определени интеграли и неопределени интеграли
Интеграция по части
Употреба на интеграцията в графики

 

Цената на курса е 400 лв, като за кандидат-студенти на UNIFY има 10% отстъпка и е 360 лв. 

Регистрация ТУК.
За повече информация може да се свържете с нас на 0877777651 или на elitsa@unify.bg.

Logo