International Development Management

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.08.2024

International Development Management e 4-годишна бакалавърска програма на английски език, предлагана от университета по приложни науки Van Hall Larenestein.

Бакалавърът по мениджмънт за международно развитие ви дава знания и мотивация за предприемане на стъпки за насърчаване на баланса между развитието на бизнеса и уважението към околната среда. В тази учебна програма можете да се фокусирате върху възстановяването на обществото след природни бедствия, да дадете възможност на хората, които живеят в селските райони да допринесат за справедливи икономически вериги от суровини до потребители. Във всички случаи ще се научите да събирате хората, да защитавате интересите на различните заинтересовани страни и да улеснявате и подкрепяте развитието и иновациите.

Ще научите повече за географията, биологията и икономиката. Ще се занимавате с междукултурната комуникация, международното сътрудничество, зелената икономика, възстановяването след бедствия, укрепването на позициите на фермерите, справедливата търговия, бизнес администрацията и управлението на проекти.

След като се дипломирате от International Development Management, можете да намерите работа в неправителствена организация, търговска или нетърговска среда. Ще развиете силни умения в работата с хората. Може би ще увеличите възможностите за пазарен достъп за дребните земеделски производители или за развитието на местни и експортни пазари за устойчива храна.

Местоположение: Велп, Холандия
Продължителност: 4 години

Условия за кандидатстване: Може да с свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo