International Agribusiness and Trade

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.08.2024

International Agribusiness and Trade - vhluas.com

Искате ли да промените правилата на световния пазар за търговия на храната, цветята и дървото? Готови ли сте да предвиждате бъдещите промени в международната търговия? Намирате ли иновацията, маркетинга, управлението на промените, търговията и предприемачеството за интересни предмети? Тогава програмата по Международен Агробизнес и Търговия е подходяща за вас!

Специалността ще ви научи как да полагате бизнес основите в международно ориентирана и устойчива бизнес среда. Неразделна част от вашата програма са междукултурното сътрудничество и организационното поведение в международна среда, както и устойчивата кръгова икономика.

По време на обучението има включен задължителен стаж, който може да се проведе в компания в Холандия или в която и да е точка на света, което до голяма степен зависи от избора на специализация в програмата. Можете да изберете между това да специализирате в хранителновкусиовия бизнес, търговията на цветя, търговията на дървесина или ако не сте избрали - да комбинирате различни направления и специализации.

Местоположение: Велп, Холандия
Продължителност: 4 години
Кариерна реализация: International Agriculture and Trade; Consultancy, Sustainabiliyu & Purchase; Cross-Border Enterprise, Logistics & Finance; Marketing, Innovation & Entrepreneurship; Business Development & Managing a Company
Условия за кандидатстване: Може да с свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo