Economics and Governance (24 Master Programmes)

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

Economics and Governance предлага следните 24 магистратури:

20151209 121042

1. Banking and Finance

Банкиране и Финанси е едногодишна програма, изучавана на английски език. Вие ще се фокусирате върху международни финансови пазари, функцията и поведението на банки, банкери, регулаторните институции, които са отговорни за банките и за други световни финансови институции. Ще изучавате ефективността на регулациите на банковите стратегически отпуснати средства, капитали и инвестиционни решения, както и устойчивостта на финансови решения и концепции.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

2. Business Development and Entrepreneurship

Програмата Business Development and Entrepreneurship,Ви обучава да бъдете експерт при създаването на среда, в която новите начинания биват започнати и развити. Подобни експертни познания са много търсени при бизнес равитието на различни функции ( иновативни, маркетинг или финансови) в големи, международни корпорации. Същото важи са предприемаческите екипи, сега започващите фирми и другите развиващи се икономически функции.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

3. Business Informatics

Магистърската програма Бизнес Информатика комбинира теория, методи и техники от бизнеса с практики от информационната сфера и компютърните науки. Интердисциплинираният подход се занимава с ключовите проблеми, които се срещат от организациите и от бизнес мениджърите в целия свят. Тази програма има мултидисциплинарен подход и е ориентирана към нуждите на настоящите и бъдещите изследователи, консултанти, мениджъри и предпремачи в сферата на бизнес информатиката.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

4. Conflict Studies and Human Rights

Високо уважаваната класация Keuzegids Master’s Selection Guide 2015 поставя магистърската програма на университет Утрехт Conflict Studies and Human Rights като най-добрата магистърска програма за сферата си в Холандия.

В тазгодишното проучване на Elsevier Best Studies Survey, студентите също са оценили тази програма като най-добрата.

Тази магистратура се фокусира както върху динамиката на насилствените конфликти, така и върху проблемите, създадени от намесата на международни и хуманитарни агенции като ОН, НАТО, ОН и други неправителствени организации.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

5. Global Criminology

Искате ли да разберете ролята на Мексико в световната търговия с кокаин или как млади холандски мюсюлмани се вербуват да се бият за Сирия? Международни те форми на престъпността се променят постоянно, както и начините за справянето с тях. Холандия е в средата на потока на незаконни стоки, хора и услуги и е ключов домакин за международни организации като Europol, Greenpeace и Международния Наказателен Съд. Трафикът с наркотици, международния тероризъм, всички престъпления и конфликтите за природни ресурси са с международни измерения. Справянето с тези проблеми изисква модерни инструменти, които надскачат държавните граници.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

6. Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation

Тази магистратура е гласувана като номер едно в класиция за всички 13 антропологични магистърски програми.

Магистратурата Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation е двугодишна програма с международен фокус, която ще Ви запознае с комплексните взаимовръзки в културното разнообразие на Африка, Азия, Латинска Америка и Карибите. Вие ще извършвате етнографска полева работа в чужбина.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

7. Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship

Магистратурата Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship Ви предлага отлична среда за обучение, където ще придобиете и усъвършенствате международната си гледна точка. Ще имате възможността да отидете в чужбина за проучването си или за стажа си. Също така може да посещавате семинари на изследователската група Sovereignty and Social Contestation на които студенти и лектори са често канени. Тази магистратура се предлага от Министерството на Културната Антропология и много от персонала на министерството участва в нея.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

8. Economic Policy

Тази едногодишна магистратура ще ви даде нужните умения, нагласа и мултидисциплинарни знания, , за да дадете информиран отговор на върпсоите, преди които е изправено днешното общество. Вие ще изучвате курсове, които комбинират икономическата теория със социално-икономическото законодателство. Ще бъдете в малки групи, където другите студенти ще са р различен академичен и културен произход.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

9. European Governance

Тази магистратура разглежда най-актуалните проблеми пред които е изправена Европа днес:

- Как може да регулираме кризата във финансовите пазари?

- Как може да преминем към една зелена икономика и към устойчива форма на енергия?

- Стават ли европейските държави по-еднакви и хомогенни заради ЕС?

- ЕС обединява ли Ни като равни или подкопава демокрацията?

Това е магистърска степен, която се предлага съвемстно от Masaryk University ( Brno, Czech Republic), University of Konstanz ( Germany) и Utrecht University ( Utrecht, the Netherlands). Като студент в тази програма ще имате възможността да живеете в два европейски града като това ще Ви позволи да изпитате европейското законодателство от две различни перспективи в контекста на личния Ви опит.

При завършването на тази магистратура получавате двойна магистърска степен, където е обуоначено, че е получена благодарение на съвместната работа на трите университета.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

10. Financial Management

Магистратурата Финансов Мениджмънт е създадена, за да Ви осигури нужните знания, разбиране и умения, за да имате успешна кариера като международен финансов мениждър. Вие ще придобиете специализирани познания, в оснавата на които са икономически и финансови принципи, които са задължителни в практиката.

Основните цели на тази магистратура може да бъдат резюмирани от основните пет „А“ на финансовия мениджмънт: Attract, Allocate, Administer, Analyse и Anticipate.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

11. History of Politics and Society

За да разреши днешните проблеми, тази магистратура ги разглежда от историческа гледна точка.

Понякога замисляли ли сте се защо някои общества успяват да постигнат богатство, сигурност, правосъдие, свобода и щастие, а някои не? Каква е ролята на жителството, демокрацията и органзацията на пазарa? Защо избягването на отрицателните ефекти като социално разделение и природни щети се смята за изключително трудно?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

12. International Development Studies

Магистратурата International Developmental Studies се обръща към настоящите предизвикателства за развитието на света и к ъм настоящите, спешни и важни проблеми. Тази програма се фокусира върху проблемни теми като: миграция и мобилност, промяна в климата, урабнизация и корпоратична социална отговорност. Вие ще учите в международна среда, със студенти и персонал от различни културни и дисциплинарни сфери.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

13. International Management

В днешно време, голяма част от фирмите разботят на международния пазар. Някои фирми имат само регионален износ, други имамт големи операции в чужбина и насочват труда си навсякъде по света. Доброто управление на международни операции е ключово за конкуретното предимство на днешните фирми не само заради продажбите и приходите, но и за едно етично и устойчиво развитие с отговорност към културните разлики.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

14. Law and Economics

В тази магистратура ще се фокусирате върхи икономическите и законни аспекти на пазарното регулиране ( що се отнася до банкирането, енергията, телекомуникациите, транспорта, здравеопазването и тн). Също така ще се занимаете с частния капитал, инвестиционните фондовете, законите за конкуренция, корпоративното управление и сливането на компании. Зависимостта между правото и икономикатам са основния фокус на програмата. Като магистър от нея, Вие ще сте подготвен да сте връзката между тези две дисциплини.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

15. Migration, Ethic Relations and Multiculturalism

По време на тази двугодишна магистратура, Вие ще се фокусирате върху въпроси от важно социално естество:

- Международна миграция

- Интеграция и културна идентичност

- Развитие на етническите връзки

- Управление на културното разнообразие

Чрез вашите знания от магистратурата Вие ще станете добре квалифицирани научни кадри. Вие ще придобиете уменията и знанията, за да продължите към докторска степен или да започнете кариера извън академичните среди.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

16. Multidisciplinary Economics

Тази двугодишшна изследователска магистратура е специално създадена, за да Ви даде специализирани знания и експертни умения за кариера в сферата на икономиката. Мултидисциплинарният контекст, ще Ви окуражи да погледнете на комплексните икономически проблеми от различни гледни точки и ще Ви помогне да приложите тези знания в академичната, правителствена и икономическа сфера.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

17. Research in Public Administration and Organisational Science

Тази двугодишна магистратура се фокусира върху ключови проблеми от сферите на Публичната Админстрация и Организационната Теория. Research in Public Administration and Organisational Science предлага задълбочено изследване на социалните проблеми и критичните предизвикателства пред които са изправени много организации като правителствени агенции, неправителствени организации и обществени групи. Вие ще изследвате тези предизвикателства и ще анализирате как се справят с тях обществените организации и ще си оформите мнение какво се изисква, за да работят дадени закони.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

18. Science and Business Management

В годишния преглед “Beste studies” by Elsevier , магистратурата Science and Business Management е избрана за най-добра в сферата си от гласувалите в класация студенти.

Свързване на света на науката с този на бизнеса

Компаниите и академичните институции имат нужда от професионалисти с умения да управление и с познания за пазара, като например кои са продуктите, които отнемат най-дълго време за производство? Също така те трябва да притежават добри познания относно научните принципи, които стоят зад тези продукти и процеси.

Тази магистърска програма Ви предлага уникално обучение, които ще Ви помогне да „преведете“ интересните идеи в иновативни продукти.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

19. Social Policy and Social Interventions

В тази едногодишна магистратура ще погледнете на социалната политка от интердисциплинарна гледна точка. Много от въпросите над които ще се фокусирате имат силно изразени международни и европейски аспекти. Пример за такива върпоси са: глобализация, остаравяне, миграция, етнически взаимотношения, индивидуализъм и отношенията между половете. Съвсем скоро след започването на тази магистратура ще остановите, че международната гледна точка е често използвана в тази програма.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

20. Sociology and Social Research

Като студент в тази магистратура, Вие ще правите големи социологически проучвания, свързани със социалната солидарност и неравенството в едно общество. Справянето с тези въпроси изисква да се използва интердисциплинарен подход.

Международният характер на тази програма Ви предлага една глобална перспектива за социологичните въпроси, както и широк спектър от изследователски възможности. Около 40 % от студентите в тази програма са чужденци, известни експерти преподават в нея, а ако пожелаете може да следвате и в чужбина ( извън Холандия).

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

21. Sustainable Development

Тази двугодишна програма е подходяща за студенти, които искат да допринесат за създаването решения, които са необходими за създаването на едно отговорно, спрямо социалните и природните проблеми, общество. По време на обучението си, Вие ще се научите да анализирате процесите, които водят до промени и ще разгледат краткосрочното и дългосрочното управление на тези процеси на местно и международно ниво.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

22. Youth, Education and Society

Това е едногодишна, интензивна програма, която ще Ви научи на следните неща:

-Какво е качеството на педагогическите и образователните услуги като например детски градини, училища, младежки центрове и спортни клубове;

-Как да гледате на педагогиката от социална гледна точка;

-Каква е ролята на културното разнообразие при прехвърлянето на педагогическо знание;

-Какви са използваните структури при грижите за деца, които Холандия прилага и които са различни от тези в държавите извън Европа

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

23. Innovation Sciences

В тази магистърска програма Innovation Sciences, Вие ще се научите как да трансформирате новите си идеи, познания и изобретения в компании, които могат да се продават на пазара успешно. Вие ще анализирате иновациите в компаниите, както и позициите на тези компании спрямо една по-голяма иновативна система. След завършването на тази програма, Вие ще се способни да свързвате новите технологии с човешките и икономически нужди и потребности на хората, както и да се справяте с големите обществени предизвикателства.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

24. Sustainable Business and Innovation

Като част от тази двугодишна магистърска програма, Вие ще научите за предизвикателствата пред които е изправено устойчивото развитие и технологичните и другите опции, които бизнеса може да използва, за да работи по по-етичен начин спрямо хората и околната среда. Чрез изучаване на академична литература и теория, примери от релния живот и бизнес случаи, Вие ще натрупвате познания за поведението на организации и как се променят и модернизират те.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo