Earth and Sustainability (26 Master Programmes)

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

Earth and Sustainability предлага следните 26 магистратури:

beeldmateriaal2 9

1. Biology of Disease

Програмата Biology of Disease е интердисциплинарна програма, която ще ви постави начело на най-новите клинични изследвания и проучвания. В тази програма ще изучавате механизмите на болестите от по-широка гледна точка.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

2. Cancer, Stem Cells and Development Biology

Имате ли ясен и специфичен интерес от рак, стволови клетки или биология на развитието? Тази магистърска програма съчетава проучване в три сфери: онкология, биология на молекулярното развитие и генетика.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

3. Climate Physics

Тази магистърска степен Climate Physics Ви предлага уникална комбинация от теоритични курсове и практично обучение във всички аспекти на климата на земята. Вие ще изучвате физиката, динамиката и химията на атмосферата, океаните и криосферата. Освен това ще разглеждате и интеракциите по между им.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

4. Earth Structure and Dynamics

В тази магистърска програма Earth Structure and Dynamics, Вие ще изучавате композицията, структурата и еволюцията на земната кора, мантия и ядро. По време на тази двугодишна програма, Вие ще се научите да виждате връзките между геологичните, геофизичните, геохимичните и геодичните промени на земната повърхност и физическите процеси, които действат вътре в планетата.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

5. Earth Surface and Water

Тази магистърска програма изучава предизвиканите от човека и природата явления като: физични и геохимични процеси и динамики на земните континентални и брегови системи. Тази двугодишна програма Ви дава познания, които са ключови що се отнася до устойчивото развитие на планетата, достъпността на ресурсите за бъдещите поколения и за да разберат и предотвратят природни заплахи.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

6. Earth, Life and Climate

Тази магистърска програма Earth, Life and Climate ще ви предостави знания за фундаменталните процеси, които регулират настоящите и бъдещите динамики на седиментните системи, на биоразнообразието, на  климата и на тяхната еволюция. Тази двугодишна програма ще ви даде нужните знания, за да разберете промяната в климата, която променя и въздейства на различни части на околната среда като почви, седименти, езера, подпочвени води, блата, естуари и океани.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

7. Energy Science

Нашната енергийна сисема се променя постоянно. Има големи предизвикателства пред нас: да намалим последствията от климатичните промени, да подсигурим дългосрочни ни източници на енергия и да осигурим достъп до възобновяема енергия за всички. Тази двугодипна магистърска програма по Energy Science в Утрехт университет предлага интердисциплинарен подход за всички, които за подготвени да се изправят пред тези предизвикателства.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

8. Environmental Biology

Магистърската програма Environment Biology Ви дава възможността да разгледате същността на живота от простите гени до сложните екосистеми.

Растенията, животните, дори микробите- всички те играят ключова роля в поддържането на живота на планетата.Тази магистратура ви дава възможността да разгледате различните организационни етапи на живота- от гените, клеткитте и организмите до цели полулации и екосистеми.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

9. Geographical Information and Management and Applications (GIMA)

Географската информация е навякъде. Помислете за физическото планиране, управлението на риск, навигационните системи, анализ на движението и все по-голямата употреба на карти. Именно заради гореизброените причини, Geographical Information Management and Applications ( GIMA)  е толкова приложима магистратура. Тя се фокусира върху управлението и приложението на географска информация от научна гледна точка.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

10. Infection and Immunity

Разрешете бъдещите обществени здравни проблеми. Нуждаем се от добре обучени и креативни специалисти, които да ни помогнат в разрешаването на здравните проблеми на бъдещето. Виждате ли себе си като човек, който се изправя пред проблеми като увеличаващия се брой на алергии и автоимунни заболявания? Бихте ли прекарали време в разработването на персонифицирани лекарства, за да лекувате рак или хронични възпалителни болести? Ако отговорите Ви са положителни, то това е програма за Вас.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

11. Innovation Sciences

В тази магистърска програма Innovation Sciences, Вие ще се научите как да трансформирате новите си идеи, познания и изобретения в компании, които могат да се продават на пазара успешно. Вие ще анализирате иновациите в компаниите, както и позициите на тези компании спрямо една по-голяма иновативна система. След завършването на тази програма, Вие ще се способни да свързвате новите технологии с  човешките и икономически нужди и потребности на хората, както и да се справяте с големите обществени предизвикателства.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

12. Marine Sciences

Океаните и моретата играят важна роля в напия живот- над 65% от населението на земята живее в бреговите райони. Жизненоважни за икономиката и богатствато, за климата, храната и биоразнообразието, океаните и мореата имат неизмеримо обществено значение.

По време на тази двугодишна програма ще се наичучите как морските екостистеми и процеси протичат в природата и как те се променят заради човешката намеса.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

13. Molecular and Cellular Life Sciences

Холандският файд за магистърски програми ( Keuzegids Masters 2015) постави магистърската степен на Утрехт Molecular and Cellular Life Sciences на първа позиция в сфераъа на химия за цяла Холандия.

Това е идеиалната магистърска програма, ако ви интересуват молекулите като основа на живота и болестите, а ако искате да научите как химията, биологията, биомедицинските науки и физиката допринасят към разбирането ни на начина как работят тези молекули. Централният фокус на тази специалност е взаимодействието между клетките и организмите.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

14. Neuroscience and Cognition

Интересувате ли се от проучвания, свързани с нормалната и патологичната функция на мозъка? Искате ли да станете специалист в сферата на невронауките? Магистърската програма Neuroscience and Cognition ви предлага възможността да изследвате много от сферите на функция на мозъка, които правят  Neuroscience и Cognition изключително интересни и предизвикателни сфери на изследване.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

15. Regenerative Medicine and Technology (RMT)

Тази магистърска програма комбинира фундаменталните дисциплини като клетъчна биология, материални науки и биомеханика с по-приложни дисциплини като клетъчна терапия, образна диагностика и науката за пресаждане на органи. Сътрудничеството между тези дисциплини може да помогне за иновацията на фундаменталните life sciences, но също и за иновацията на различни терапии и клинични приложения. Главната цел е да се въстановят загубени тъкани и функции на различни органи.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

16. Spacial Planning

Тази програма ви научава как да разрешавате проблеми, свързани с конфликтни интереси за градската земя. Много от заинтересованите страни в такива случаи имат различни идеи за това как да се използва дадена земя. Вие трябва да се научите да балансирате и да намирате устойчиви репения. Като планиращо лице, Вие също участвате директно в подготовката на обществени закони за устойчиви градове.

Магистратурата Spatial Plannig ще Ви научи как да развивате иновативни концепции, как да управлявате комплексните процеси за устойчивата употреба на пространствените ресурси и как да оформяте градската среда на бъдещето.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

17. Sustainable Business and Innovation

Като част от тази двугодишна магистърска програма, Вие ще научите за предизвикателствата пред които е изправено устойчивото развитие и технологичните и другите опции, които бизнеса може да използва, за да работи по по-етичен начин спрямо хората и околната среда. Чрез изучаване на академична литература и теория, примери от релния живот и бизнес случаи, Вие ще натрупвате познания за поведението на организации и как се променят и модернизират те.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

18. Sustainable Development

Тази двугодишна програма е подходяща за студенти, които искат да допринесат за създаването решения, които са необходими за създаването на едно отговорно, спрямо социалните и природните проблеми, общество.  По време на обучението си, Вие ще се научите да анализирате процесите, които водят до промени и ще разгледат краткосрочното и дългосрочното управление на тези процеси на местно и международно ниво.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

19. Toxicology and Environmental Health

Мултидисциплинарната същност на тази програма значи, че Вие ще имате възможността да специализирате в определена сфера или да изучавате по по-широкообхватен начин определянето на риска. Също така може да участвате в експериментални изследвания в сферите на невротоксикологията, имунотоксикологията, алергиите, ендокринната токсиокология и химията.

Като магистър от тази програма, Вие ще сте квалифициран да давате оценка на въздействието на токсикологичните агенти или средата на работа чрез прилагане на принците на епидемиологията.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

20. Urban and Economic Geography

Като студент в тази двугодишна магистърска програма, Вие ще се фокусирате върху въпроси като:

 • Защо дадени региони и градове се различават от икономическа, иновативна и креативна гледна точка?
 • Как се поражда социалното и икономическото неравнество? Как възниква напрежението и проблемите между райони и градове?
 • Как човека и бизнеса приемат промените в градските и регионалните условия и как реагират спрямо тях?
 • Кои закони и политики са най-ефективни в справянето със социалните, икономически, културни и мобилни проблеми с днешния глобализиран и урбанизиран свят?
 • Как може да използвате и развивате научни теории и методологии, за да разследвате тези проблеми?
 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

21. Urban Geography

Тази програма предлага две специализации. Първата е The Urban Daily Life: Cultures, Consumtion and Mobilities. Тя се фокусира върху теми като ритъм на пазаруване, градски нощен живот, виртуална мобилност и туризъм. Втората е Living in the City: Migration, Mobility and Neighbourhoods. Тя се фокусира върху теми като транснационални връзки, затворени общества, социална мобилност и нов урбанизъм.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

22. Water Science and Management

Това е другодишна магистърска програма, която ще Ви даде задълбочени познания за модерните техники за управление на водите и за иновативните водните политики, които са водени от устойчива гледна точка. Вие ще придобиете разбиране за ролята на водата, що се отнася до човека и природата, както и последствията върху обществото при намеса във водния цикъл.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

23. Bio Inspired Innovation

Дизайнът и науката, вдъхновени от биологията, се използват за иновации, които подпомагат прехода към по-устойчива и кръгова икономика. Тази магистърската програма предлага уникална комбинация от знания и умения, които ще подпомогнат търсенето и развитието на кръгови бизнес модели и биологични вдъхновени изследвания и иновации.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- септември

24. One Health

Здравето на хората е свързано със здравето на животните и околната среда и обратно. Ето защо подходът в тази програма   е интердисциплинарен и взаимодейства между лекари, ветеринарни лекари, епидемиолози, микробиолози и еколози. Някои специалисти по здравеопазване и ученици оценяват заплахите за общественото здраве чрез провеждане на изследвания за това как и защо болестите се разпространяват сред хората, животните и околната среда. Готови ли сте да помогнете за предотвратяване на инфекциозни и неинфекциозни заболявания, свързани със съжителството на нашия свят?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- септември

25. Human Georgraphy

Тази магистърска програма има следните специализации: Urban Geography: Neighbourhoods and Residential Dynamics, Urban Georgraphy: Daily Life and Public Spaces, Economic Geography: Business and Location, Economic Geography: Regional Development and Policy.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 годинa
 • Език: английски
 • Начало- септември

26. International Development Studies

Светът бързо се променя; така е и международното развитие. След 15 години развитие, целите на развитието на милиниела приключиха - през 2015 г. По-голям набор от цели за устойчиво развитие бяха въведени, за да направляват дългосрочните политики за развитие и да спрат бедността в световен мащаб. Развитието вече не се счита за проблем "някъде там" в глобалния юг. Съвременният ни свят е изправен пред нови глобални проблеми като "миграционната криза", продоволствената сигурност, изменението на климата и енергийните кризи.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 годинa
 • Език: английски
 • Начало- септември

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo