Media and Culture

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Utrecht

Media and Culture Studies е академична бакалавърска програма на английски език в университета Utrecht.

Театралните представления използват филмови и други нови медии. Телевизията се стреми да взаимодейства със своите зрители чрез социалните медии. Филмите се състоят от компютърно генерирани изображения. Тези тенденции сочат необходимостта от проучване на взаимовръзките между различните медии. Този подход е точно в центъра на тази бакалавърската програма по медии и култура. Тя изучава различни видове медии в широк контекст и във връзка един с друг. Научавате за историята, теорията и по-големия социален контекст, в който функционират различни медии. В програмата се налага голям акцент върху развиването на академични умения, за да се анализират филми, телевизионни програми, игри, танци или театрални представления.
 
Програмата предоставя възможности за среща с разнообразни специалисти в областта като програмисти, куратори, производители и политици (например хора, отговорни за градския маркетинг). Взаимодействието между студенти и професионалисти се подчертава още повече от възможността за провеждане на стаж в третата година от бакалавърската програма. Стажът може да бъде добра подготовка за професионална кариера или дори началото на професионална кариера.
 
Местонахождение: Утрехт, Холандия
 
Продължителност: 3 години
 
Основни предмети: History of Media Landscape, Storytelling in Media and Performance, Introduction to Film Studies, Introduction to Television Studies, Introduction to New Media and Digital Culture, Introduction to Theathre and Dance Studies
 
Възможни кариери: като филмов и телевизионен критик, консултант по социални медии, драматург, редактор или журналист, в музейни среди, в университетски и академични среди
 
Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.
Logo