Molecular and Biophysical Life Sciences

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

 

Molecular and Biophysical Life Sciences

Интересен ли ви е животът на молекулярно и клетъчно ниво? Интересувате ли се от естествените науки? Това е програмата за вас! Това е три годишна бакалавърска програма, която се изучава на английски език и по времето на която ще бъдете научени как да комбинирате химия, физика, биология и фармация в едно.

Искате ли да разберете отговорите на въпроси като:

  • Как функционират биомолекулите при здравето и болестта?
  • Как може да видим молекули с атомна разделителна способност вътре в клетките?
  • Как протеините могат да действат като молекулярни двигатели?
  • Как да създадем молекули за борба с инфекции?

През първите три семестъра (1½ години) от програмата научавате основни понятия и методи на изследване на различните дисциплини. В мократа лаборатория и по време на компютърните упражнения ще се запознаете с техники за изучаване на биомолекули изолирани или вътре в клетките и дори в атомни детайли. Ще научите основите на програмирането и биоинформатиката, за да изследвате огромното количество данни, получени в съвременните науки за живота.

След като завършите основното си обучение, имате значителна свобода да следвате собствените си интереси и амбиции, като избирате предмети както в рамките на този бакалавър, така и извън него. За да ви помогнат при оформянето на вашата собствена програма избираемите дисциплини MBLS са групирани в четири различни теми:

  • Genes to Organisms
  • Molecules and Cells
  • Molecules and Medicine
  • Biophysics and Modeling

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo