Artificial Intelligence

University of Groningen - Faculty of Law

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.01.2022

 

Artificial Intelligence е бакалавърска програма на английски език в университета Groningen.

Как можете да развиете автономен автомобил? Как компютърът разпознава реч или емоции? Как софтуерът и устройствата могат да бъдат приведени в съответствие с начина, по който хората мислят?

В международната бакалавърска програма по изкуствен интелект ще изучавате технически устройства и ще разработвате „интелигентни“ и удобни за потребителите продукти.

Програмата се фокусира върху човешкото мислене, изкуственото мислене (компютри, роботи) и поведението в социалните системи (например групово поведение). Ще изучавате основните процеси, за да предвидите или симулирате поведение.

Интердисциплинарен учебен план

Изкуственият интелект черпи знания от различни дисциплини, като когнитивна психология, лингвистика, компютърни науки, логика и философия. Ще развиете умения в тези области през първата година, след което задълбочавате знанията си в предпочитания от вас дисциплина, като техника, роботика или когнитивни науки.

Програмата има ограничена квота за прием.

Продължителност: 3 години
Локация: Грьонинген, Холандия
 

За повече информация относно кандидатстването, можете да се свържете с нас

Logo