Applied Physics

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Тази магистърска програма по приложна физика е с продължителност две години и е изцяло ориентирана на английски език. Може да я започнете както през септември, така и през февруари.

Програмата е обявена за най-добра в сферата си!

Приложната физика е в основата на фундаментални истини и основни закони, които описват света около нас. Експериментирането е „портата“ към откриването на света около нас. Приложната физика се концентрира върху използването на научни принципи, по отношение на употребата им в работата на различни устройства и системи. Невероятната работа, която се извършва от физиците няма как да бъде веднага забелязана. Но без скорошните открития в света на физиката, мобилните телефони и компютрите щяха да бъдат просто огромни машини, които нямаше да имат значението, което притежават днес.

По време на Вашата магистратура по приложна Физика, Вие ще научите повече за фундаменталната част на модерната физика и нейното приложение. Програмата ще разшири Вашите хоризонти по отношение Физиката и ще Ви предостави възможността да специализирате в поле по Ваш избор.

В Twente фокусът пада върху следните специализации:

  • Fluid Physics
  • Materials Physics
  • Optics & Biophysics.

Вие ще имате възможността да моделирате програмата според Вашите нужди и интереси. Отделът по физика в Twente е един от най-добрите в света.

university twente identity 07 1292 861 60

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Fluid Physics, Materials Physics and Optics & Biophysics

Език: Английски

Начална дата: 1 Февруари или 1 Септември

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo