Nanotechnology

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Магистърската програма Нанотехнологии е международно-ориентирана програма, която се преподава ицяло на английски език.

Тази двугодишна програма се фокусира върху дизайн, създаване и изучаване на функционални материали, структури и системи чрез директен контрол на материи на нанометрично ниво.

Подобно на проучванията в тази сфера, така и магистръската програма по нанотехнологии е мултидисциплинарна. От една страна тя ще ви предложи възможността да разгледате различни полета на реализация в нанотехнологиите, а от друга страна ще можете да специализирате в избраната от вас сфера, като  например биотехнологи и нанохимия, нанофизика, наносистеми и средства. Програмата има силна насоченост към изработката и характеризирането на (функционални) наноструктури. Също така пограмата има силен изследователски фокус.

По време на тази програма ще имате възможността да избирате от много специализирани, избираеми дисциплини в сферите на физика, химия, електронно и био инженерство.

Тази уникална магистърска програма ви предлага достъп до лаборатории и класни стаи от световно ниво. Връзките на прорамата с MESA+, един от водещите световни институти по нанотехнологии, означава, че вие със сигурност ще бъдете част от вълнуваша среда на проучвания и на най-доброто академично преподаване в света.

MESA+ Институт по Нанотехнологии

MESA+ е най-големият световен институт по нанотехнологични проучвания с общо 500 учени, които работят заедно в най-иновативните сфери на нанофотониката, наноелектроните, нанотечностите и материознанието.

2772

Местонахождение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Основни предмети: Нанонаука, нано-оптика, нано-електроника, наномедицина, социално прилагане на нанотехнологиите и тн.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo