Embedded Systems

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Интересува ли ви комбинацията от хардуер и софтуер например дизайна на контролен софтуер? А искате ли да работи по въпросите свързани с устойчиви системи и енергийна ефективност? Ако отговорите на тези два въпроса с ДА, то тогава това е вашата магистърска програма. Това е двугодишна програма, която е с международна насоченост и се изучава само на английска език. Може да започнете обучението си февруари или септември.

Какво точно е една Embedded System? Това е комбинацията от хардуер системи ( електронно инженерство) и софтуерни системи ( компютърни науки) , чрез  които е построени оборудване, което ние не винаги разпознаваме като компютаризирано такова- например автопилотът на самолетите или сензорите и филтрите във фабриките. Embedded systems трябва да са способни на бързи операции в реално време, да бъдат лесни за поддръжка и да бъдат рентабилни. Всичко това поставя силен акцент върхи софтуера ( интерфейси, обработка на данни, машинен контрол), както и върху хардуера (I/O, Asics, DSP, FPGA).

ic AQL1yL0CH PoA7c6CwB 5CkCBwHERAKzAYA6Y64

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo