Construction Management and Engineering

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Тази магистърска програма по мениджмънт и инженерство в строителство е двугодишна програма, която може да стартира през септември или февруари.

Нови техники, смяна на роли, сложна логистика и глобализацията оказват голямо влияние върху характера на строителни проекти. Комплексност, иновация и междудисциплинарни проекти в динамична среда, провокират търсенето и набирането на инженери, които са в състояние да комбинират умело инженерни качества с управленски познания.

Програмата Construction Management and Engineering (CME) използва авангардна технология за разделяне и разбиране на процесите, която интегрира въпросите по политически проблеми, социални тенденции и методологии за управление. Ключовите области, които ще изучавате в университета Twente, включват стабилна основа в сфери като строителството, публично-частното управление, индустриализацията в проектирането и строителството, IT-управление на риска.Тази програма е разработена в тясно сътрудничество със строителната индустрия и е насочена към процеса на дизайн.

Големи строителни проекти стават все повече и повече и все по-сложни. Тези проекти могат да се изпълняват само от екипи от хора с различни умения, като всички те работят заедно. Вие можете да управляват ефективно такива строителни проекти, като е необходимовинаги да имате предвид, че рисковете, са неразделна част от тези проекти и те трябва да бъдат предвидени и контролирани.

Може да изберете между тези две специализации:

  • Design Management in Construction
  • Markets and Organization in Construction

DSC 0031 950x340

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември; Февруари

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo