Communication Science

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Тази магистърска програма по комуникации е едногодишна програма, изцяло ориентирана на английски език. Програма започва както през септември, така и през февруари.

По цял свят различните организациите разчитат комуникацията помежду им да бъде успешна. Програмата комбинира академичната насока и практическата релевантност, за да се превърнете в успешен експерт в сферата на комуникациите.

Магистърската програма Communication Studies ще ви даде теоретична база и практическото познания за справяне с днешните комуникационни предизвикателства. Тя се фокусира върху теми, които са най-важни за комуникационните специалисти.

Програмата осигурява тесни връзки с изследователската програма Communication Science, като специалният фокус пада върху организационния контекст и връзката между комуникация и технология.

Програмата предлага четири специализации:

  • Digital Marketing Communication
  • Marketing Communication and Design
  • Organizational Communication and Reputation
  • Technology and Communication

Програмата се характеризира с:

- комбинация от академична взискателност и прилагане знанията на практика;
- интердисциплинарен подход, който се разглежда ключови теми от различни аспекти;
- фокус върху организационния контекст на комуникационния процес;
- фокус върху прилагането на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
- подход към проектно-ориентирани комуникационни решения;
- международна среда със студенти от цял свят;
- лично отношение към студента и акцент върху развитието на личността.

1407751192phpJBr2kd

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 1 година

Начален Месец: Септември или Февруари

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo