Business Administration

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Тази магистърска програма по бизнес администраци е с продължителност една година и е изцяло ориентирана на английски език.

По време на магистърската програма, Business Administration, Вие ще научите как да помагате на различни организации да подобряват техния бизнес и да разрешават сложни проблеми.

Вие ще изкарате основни курсове в международното поле на бизнес администрацията, фокусирайки се върху силните страни на Twente.

В допълнение на това, Вие ще имате възможността да избирате от широка гама от избирателни предмети за бъдещи проучвания и специализации в някои от 8-те полета, в които Twente дава възможност за реализация.

В тази магистърска програма, вие може да избирате между следните специализации:

  • Data Science and Business
  • Enterprise Architecture
  • IT Management and Innovation

Комбинацията от академична взискателност и практическа насоченост, междудисциплинарната насоченост и бизнес-контекста са част от важните характеристики на програмата. Вие ще получите най-доброто от двата свята: Високи, релевантни познания и широк спектър и представа за бизнес света.

enschede 14

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 1 година

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo