Industrial Engineering and Management

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

university twente campus

Industrial Engineering and Management е академична бакалавърска програма в университета Twente.

Светът и неговите проблеми се променят: обществото, в което живеем, става все по-сложно. Развитие като застаряването на населението, икономическият спад, проблемите в здравеопазването и изменението на климата са фактори, които допринасят за това. Фирмите, които искат да оцелеят в този климат, трябва да бъдат активни. Те трябва да се справят ефективно с ресурсите си и да действат устойчиво. В резултат на тези промени компаниите стават все по-сложни и все по-често създават организацията си по глобални стандарти. Повечето от днешните компании са част от мрежа от много компании.

В тази бакалавърска програма ще използвате модели и техники за систематично анализиране на силните и слабите страни на компанията и осъществяването на подобрения. Ще се научите да правите организациите по-ефективни, как да максимизирате печалбата и минимизирате рисковете, както и да подобрите качеството и конкурентноспособността. Ще се научите също как да имплементирате необходимите промени и как да подходите към обстоятелствата, които те ще имат върху организацията, персонала, качеството, финансите и устойчивото развитие на позцицията на пазара. За да имате тези умения, ще комбинирате знания в различни сфери като  на ICT, математика, бизнес администрация и технологии. 

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Начална дата: 1-ви септември 

Програмата е класирана за най-добра в сферата си за 2020 според Keuzegids.

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo