Creative Technology

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

UTWENTE

Creative Technology ви предизвиква да развиете най-новите технологии, за да се развие интерактивни приложения, насочени към потребителя и неговото здраве, комфорт и удоволствие. Ще научите как да разберете и да използвате интелигентно информационни и комуникационни технологии, нови медии (напр. медийни технологии, електроника и компютърни / таблет / смартфон приложения, видеоклипове, звук) и своето творческо мислене, за да повлиявате на хората и подобрявате на всекидневния им живот. Ще се научите да създавате интелигентни идеи, използвайки интелигентни инструменти и да разберете влиянието на дизайна и технологията.

Изборът на програмата Creative Technology означава да изберем най-добрата комбинация от дизайн, креативност и технология. Вие ще научите как да:

- Създавате интелигентни идеи: да визуализирате сложни ситуации, както и да използвате въображението си за да достигнете до интелигентни решения;

- Използвате интелигентни инструменти: ще знаете как се програмира и се използват цифрови системи; как да контролирате Вашия проект;

- Да разбирате влиянието на технологиите върху хората;

- Как да мотивирате крайния потребител: Как да познавате технологични тенденции и как да си сътрудничите с бизнес и маркетингови експерти, които да се превърнат в иновативни и успешни продукти.

Местоположение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Начална дата: 1-ви септември 

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo