International Business Administration

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

International Business Administration е тригодишна бакалавърска програма на английски език в Tilburg University.

Нищо не е по-вълнуващо от работата в международния бизнес. С бакалавърската програма на Tilburg University Международна Бизнес Администрация не само ще можеш да разбираш по-добре динамиката на световния бизнес, ами ще имаш и възможност да постигнеш кариера в тази сфера с голям спектър от възможности.

Тази тригодишната бакалавърска програма предлага уникален международен образователен опит: състуденти от целия свят, международен екип от преподаватели, международни образователни пътувания и съдържание на програмата с глобален контекст. Четирите основни сфери на тази програма са: счетоводство, финанси, маркетинг и организация и мениджмънт.

IBA те подготвя към международния пазар на труда в сферата на бизнеса. Това означава, че международните аспекти на бизнеса са отличителни черти на тази програма.

IBA е академична програма. Това означава, че нейните студенти ще бъдат въвлечени в придобиването на научни знания, приложението на тези знания и тяхното развитие ще зависят от самостоятелните изследвания на всеки студент.Развитието на критично мислене, аналитични умения и академичен подход са основни елементи на програмата. Лекторите от програмата участват в групи за академични изследвания с отлична репутация.

 

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 3 години

Основни предмети: Accounting, Finance, Marketing, International Management

Възможни кариери: в сферата на бизнес администрацията, маркетинга, корпоративните финанси, мениджмънта и организацията

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo