Human Resource Studies: People Management

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Human Resource Studies: People Management е академична бакалавърска програма на английски език в Tilburg University.

В тази програма ще изучавате човешката страна на бизнеса (управлението на хора). Ще се съсредоточите върху изпълнението и ефективността на организациите, както и върху благосъстоянието на служителите. Хората, работата и управленските въпроси се разглеждат от различни дисциплинарни гледни точки: психология, социология, икономика и мениджмънт. Поради съчетанието на тези перспективи и фокуса върху работата, организацията и управлението на хората, тази програмата е уникална за Европа. Програмата предлага силно взаимодействие между академичните подходи и проблемите в реалния свят. Ще бъдете обучени да вземате управленски решения, основани на доказателства.

Този бакалавър има международна ориентация, с акцент върху европейския контекст. Това се отразява в избора и съдържанието на материала, който ще изучавате в курсовете. Програмата има силни връзки с големи международно действащи компании.

 

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 3 години

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo