Global Management of Social Issues

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

 
Global Management of Social Issues е академична бакалавърска програма на английски език в Tilburg University.
 
Тази програма интегрира знания от три академични сфери в социалните науки: човешки ресурси, организационни науки, и социология от към междукултурна и интернационална сравнителна перспектива. В нея ти ще се научиш как да подхождаш към комплексни обществени предизвикателства, такива като климатични промени, изполването на обикновенна и възобновяема енергия, устойчиво потребление, и бедност и ще се научиш как да управляваш проекти и съставяш екип от експерти, които работят върху тъй наречените «wicked problems» («странни проблеми»), споменати по-горе.
 
Ти може да работиш като консултант или мениджър човешки ресурси в международна организация, свързвайки хората с цел създаване на най-компетентния екип, който ще може да разрешава различни въпроси. Или може да работиш като организатор на събития за набиране на средства и да помагаш за намирането на решения на бедноста, или представянето на устойчиви практики във веригата за доставки. Или може да работиш като проектен мениджър, който контролива процеса на един проект да протича гладко и да дава най-добър възможен резултат.
 
 
Местонахождение: Тилбург, Холандия
 
Продължителност: 3 години
 
Основни предмети: Wicked problems, Organization Studies, Sociology, Human Resource Management
 
Възможни кариери: консултант или мениджър човешки ресурси в международна организация, организатор на събития за набиране на средства, проектен мениджър
 
 
 
Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.
Logo