Cognitive Science and Artificial Intelligence

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2023

 

 

Cognitive Science and Artificial Intelligence е магистърска програма на английски език в Tilburg University.

Програмата изучава задълбочено разбирането на човешкото познание и изкуствен интелект за изследване и разработване на иновативни решения и приложения. Тази 2-годишна магистърска програма съчетава знания за когнитивната наука и изкуствения интелект с техники като усъвършенствано задълбочено обучение, дълбоко укрепване и  Bayesian моделиране. Ще изследвате различни аспекти на интелигентността, като разсъждения, учене, възприятие, комуникация и сътрудничество както от човешка гледна точка, така и от машинна гледна точка.

Типични курсове по специалността са:

  • Core topics in Artificial Intelligence
  • Deep Reinforcement Learning
  • Advanced Deep Learning
  • Core topics in Cognitive Science
  • Complex Systems
  • Brain Computer Interfacing

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo