Research Master in Linguistics and Communication Sciences

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2022

Research Master in Linguistics and Communication Sciences е двугодишен курс, който се преподава съвместно от Tilburg University и Radboud University. И двата университета комбинират водещи изследвания с много добро качество на образованието. Тази програма със силното си наблягане на емпирично обучение е уникална по рода си в Холандия.

Програмата изучава многото начини, по които писмения и говоримия език са използвани – например, за убеждаване, за информиране, за обмен на идеи. Заради това, че комуникацията и използването на език са толкова тясно преплетени, университета използва интегриран подход. Например, когато човек следи невербалните реплики на събеседника си, разбирането на говорения език е по-лесно. Такива реплики могат да бъдат изражения на лицето и зрителен контакт. Връзката между езика и комуникацията може да бъде повече осветена от развитията в информационната и комуникационната технологии. Това отваря нова вълнуваща сфера в изследванията, която дава поглед, например, върху начините по които информацията както от лингвистични, така и не лингвистични източници могат да бъдат интегрирани в мултимодални съобщения.

 

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Communication, Language and Speech Technology, Psycholinguistics, Language and Society, Language Acquisition

Основни предмети: Foundations of Language & Communication, Corpus and Experimental Methods

Възможни кариери: изследователски позиции в университети, изследователски или мениджърски позиции в бизнеса, организации с нестопанска цел, в образователния сектор и правителството

 

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo