International Business

The Hague University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Резултат с изображение за „international business“

Програмата по International Business ще те подготви за успешна международна бизнес кариера - навсякъде по света. Ще изградиш отлични познания и умения в областта на икономиката, маркетинга, продажбите, финансите и управлението. Целите на лекциите и семинарите в различните модули ще ти предоставят задълбочени знания и опит в работата в глобален екип. Ще трябва да приложиш наученото в действие по време на стаж в международна компания.

След успешното завършване на програмата ще станеш бакалавър по бизнес администрация. С уменията, които ще продобиеш ще можеш да управляваш собствен бизнес или да започнеш работа в международна организация. Ще имаш предимство на пазара на труда с изявени качества като лидерство, критично мислене и междукултурни умения.

Местоположение: Хага, Холандия

Продължителност: 4 години (с възможност за 3 год.)

Основни предмети: Business Maths, Marketing, Accounting, Economics, International Business Law, Finance, Public Speaking, Stastics and Research, Management and Organization и други

Възможна кариерна реализация: Investment advisor, Financial analyst, corporate communications management, assistant accountant, client reporting specialist, marketing manager и други

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo