Creative Media and Game Technologies

Saxion University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2024

 

От 1 Септември 2018 година, програмите Art & Technolgies, Game Design & Production и Game Engineering се сляха в една професионална бакалавърска програма на английски в университета Saxion - Creative Media and Game Technologies. 

А ето какво означава това за всички студенти, които се интересуват от една от предишните учебни програми:

Вместо да се ограничат изцяло с определена роля от самото начало, те имат възможност да изживеят няколко роли - художници, дизайнери и инженери. Всички тези роли са част от професионалните екипи, които създават дигитални медии, игри, видеоклипове и анимации. Като се запознаят с тези професионални роли, те значително ще обогатят своите професионални знания и умения.

През първата година студентите ще направят временен избор за роля, която им пасва най-добре. След първата година те ще избират определена роля и, в зависимост от предпочитанията си, ще се движат повече по посока на интерактивните медии като цяло или ще се специализират специално в игри.

Основният фокус е върху креативността и технологиите. И двете се тестват на ниво портфолио, интервю и задание.  

Основните фокуси са върху 3 роли, които всеки студент може да избере: Artist, Engineer и Experience Designer.

Основни предмети, които студентите учат, ако изберат роля на Artist: Concept Art; Animation; 2D, 3D design; Video and Visual FX; Visual storytelling 

Основни предмети, които студентите учат, ако изберат роля на Engineer: Computer programming ;Game engines; Processing; Web technology

Основни предмети, които студентите учат, ако изберат роля на Experience Designer: Concept design; Gamification; Serious Gaming; Marketing; Game design; User experience; Interaction design

След първата година може да се избира измежду една от следните специалности: Game Artist, Media Artist, Experience Designer, Media Engineer, Game Engineer. 

Местоположение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: третата година (Ето и някои от фирмите, с които работи университетът: Nike, Google, 100% FAT, in 60seconds, Brandcube, Wirelab, Ubisoft, MediaMonks, Crytek, StudioMAD)

Възможни професии: в мултимедийни или интернет компании, рекламни фирми, софтуерни компании, аудио-видео компании, комуникационни и IT фирми на мениджърки позиции: 3D modeller, Visual effect creators, Web designer, Animator, Project manager. VR developer, Game Artist, Game/Art director/programmer, Sound designers, To have your own company, Virtual reality developer

Условия за кандидатстване: Предвид спецификата на програмата ще трябва да изготвите портфолио и да предадете задание, за които ще ви сътрудничат консултантите от UNIFY, които имаха възможност да се запознаят от първо лице с промените в програмата, като бяха част от представянето на програмата в университет Saxion. Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo