Physics and Astronomy

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2023

Физиците и Астрономите в Radboud University са световно признати. Те приковават вниманието с невероятни открития- от произхода на космическите частици до магнетизъм със светлина. Имате възможност да работите върху теоретични и експериментални физични свойства на новите материали, като графена на нано и молекурярната скала. Това изследване е наградено с Нобелова награда за Физика през 2010-та година.

Бихте ли предпочели да се специализирате в чиста физика или да откриете връзката между физика и астрономия, математика, химия или биология? Ти избираш! Можете да се потопите в теоретичната физика или да извършите свои собствени експерименти. Открийте нови свойства на материала в най-високите магнитни полета в Европа или с уникални лазери със свободни електрони, изучавайте космически обекти с най-големите телескопи в света или разгадайте мозъчната активност с MRI. В Radboud University можете да избирате от шест специализации, за да определите вашата област на интерес в рамките на физиката и астрономията.

В тази магистърска програма може да изберете между 5 специализации:

- Neurophysics: Студентите се доближават до невробиологични изследователски въпроси като: човешка физиология, молекули, неврофизика или невроинформатика, прилагайки клетъчни и животински модели, както и голямо разнообразие от основните, количествени и медицински изследователски инструменти.

Студентите ще специализират по време на своя стаж, заедно с изследователи от Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Институтът е най-големият вътрешно-факултетен институт в Radboud University и обхваща пълния спектър от научни изследвания "от молекулата до човека" и се опитва да разбере съзнанието и мозъка: 100000000000 неврони с 100000км връзки между тях, с капацитет на съхранение, превишаващ този на суперкомпютър.Стажът има силен мултидисциплинарен характер- студентите от различните области работят заедно с биолози, химици, физици, лекари и социални учени в Института Donders

- Physics of Molecules and Materials: Избирайки тази специализация имате възможността да работите и учите където е направено първото по рода си изследване в графена (Нобелова награда за физика през 2010 г.). Това е и мястото, където най-силните магнитни полета в света се генерират и където можете да учите спектроскопия на твърдите частици и взаимодействия с носителя на наградата Спиноза.

- Particle and Astrophysics: Ако решите да учите Particle and Astrophysics, Вашето обучение ще бъде тясно свързано с Institute of Mathematics, Astrophysics and Particle Physics.IMAPP насърчава научните изследвания, кaто свързва области като математическа физика и физика на космическите частици.

Програмата Physics and Astronomy предлага възможност за подспециализаии, които могат да бъдат комбинирани с по-горе изброените специализации. Подспецилизациите могат да бъдат: Science in Society и Science, Management and Innovation.

- Science in Society: Contemporary societies are facing major challenges. This demands experts with a background in science and understanding of social practices, experts who have been trained to work in interdisciplinary teams.

- Science, Management and Innovation: Избирайки тази подспециализация ще получите познания за това как правителството и бизнеса си взаймодействат с цел иновации.

Същевременно се подготявяте и за разработване на проект, който да защите при завършване. Курсовете са разделени в две основни направления: Health и Climate and Energy

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Специализации: Neuroscience; Physics of Molecules and Materials; Particle and Astrophysics; Science in Society; Science, Management, Innovation.

Възможни кариери: Завършващите специалността са в състояние да се справят с различни проблеми. Те притежават отлични аналитични умения. До три месеца след завършване те успяват да се реализират в различни компании, като Philips. Магистратурата е добра основа за допълнителни изследвания в областта и респективно докторска степен.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo