Biomedical Sciences

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Biomedical Sciences е двугодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Biomedical Sciences ще ти даде възможност да изградиш своя собствена програма, основана на лични академични и професионални интереси. Избирайки тази програма, ти ще имаш възможността да се специализираш във всеки даден аспект на биомедицинските науки от молекула, до човека , до население.

Програмата предлага 6 специализации, от които трябва да избереш една, при самото кандидатстане: Clinical Human Movement Sciences, Epidemiology, Health Technology Assessment, Human Health Risk Assessment, Human Pathobiology, Human Toxicology

Clinical Human Movement Sciences (CHMS) се фокусира върху науката за рехабилитация. Тя включва изследване на физиологичните и физическите аспекти на човешките движения, включително определящите фактори за здраве и болест в опорно-двигателния апарат на човека и свързаните с тях тъкани.

Epidemiology е наука, която изучава появата на болестта в човешките популации и нейните определящи фактори. Като епидемиологист ти ще може да правиш изследвания в областта на сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет, инфекциозни заболявания и други.

Health Technology Assessment (HTA) включва изследвания в областта на ефективността, безопасността, разходите, и целесъобразността на медицинските интервенции. Целта е да се открие какви интервенции са ефективни при лечението на ревматоиден артрит, какви стратегии са ефективни за ранно откриване на рак на гърдата, как спешната медицинска помощ може да бъде оптимизирана, и така нататък.

Human Health Risk Assessment (HRA) – изследвания в тази специализация се правят за оценка на риска в работната и околната среда, при аварии и бедствия и в грижите за пациентите. Тази специализация е една от малкото програми в Европа, представени от здравна гледна точка.

Human Pathobiology изследва биологичните механизми в основата на човешките болести. Целта на тази специализация е да се разработят лекарства на бъдещето. Тези "лекарства" могат да бъдат на нивото на превенция, лечение и възстановяване.

Human Toxicology съчетава елементи на множество научни дисциплини, за да може да проучи неблагоприятните последици от химичните вещества върху живите организми, и да се опита да създаде превенция и облекчаване на тяхното действие. Основната цел на тази специализация е да се поставят границите и да се определят условията, при които могат да се използват химични вещества, без опасност за човешкото здраве.

Местоположение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Clinical Human Movement Sciences, Epidemiology, Human Pathobiology, Human Health Risk Assessment, Health Technology Assessment, Human Toxicology

Стаж: 9 месеца

Основни предмети: Clinical Human Movement Sciences, Epidemiology, Human Pathobiology, Human Health Risk Assessment, Health Technology Assessment, Human Toxicology

Възможни кариери: В научноизследователски организации (университети, фармацевтична промишленост, TNO, RIVM), в правителството (отговорност за публични кампании), в общински здравни услуги (отговорност за местното и регионално здравно образование) и други.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo