Biomedical Sciences

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2023

Biomedical Sciences е двугодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Biomedical Sciences ще ти даде възможност да изградиш своя собствена програма, основана на лични академични и професионални интереси. Избирайки тази програма, ти ще имаш възможността да се специализираш във всеки даден аспект на биомедицинските науки от молекула, до човека , до население.

Програмата предлага 6 специализации, от които трябва да избереш една, при самото кандидатстане: Clinical Human Movement Sciences; Drug Safety and Toxicology, Epidemiolog; Health Technology Assessment; Immunology and host defence; Medical Neuroscience; Molecular Medicine.

Clinical Human Movement Sciences (CHMS) се фокусира върху науката за рехабилитация. Тя включва изследване на физиологичните и физическите аспекти на човешките движения, включително определящите фактори за здраве и болест в опорно-двигателния апарат на човека и свързаните с тях тъкани.

Epidemiology е наука, която изучава появата на болестта в човешките популации и нейните определящи фактори. Като епидемиологист ти ще може да правиш изследвания в областта на сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет, инфекциозни заболявания и други.

Health Technology Assessment (HTA) включва изследвания в областта на ефективността, безопасността, разходите, и целесъобразността на медицинските интервенции. Целта е да се открие какви интервенции са ефективни при лечението на ревматоиден артрит, какви стратегии са ефективни за ранно откриване на рак на гърдата, как спешната медицинска помощ може да бъде оптимизирана, и така нататък.

В зависимост от вашата специализация и други избори във вашата магистърска степен, можете да се съсредоточите върху изследвания на молекулярно/клетъчно, човешко (клинична практика и грижа за пациенти) или популационно ниво. Вашият избор за специализация ще даде насока на вашата магистърска програма, но няма да я ограничи. Все още можете да следвате курсове или стажове с други теми и да включвате други изследователски теми.

Местоположение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Clinical Human Movement Sciences; Drug Safety and Toxicology, Epidemiolog; Health Technology Assessment; Immunology and host defence; Medical Neuroscience; Molecular Medicine.

Стаж: Да - 2 стажа.

Основни предмети: Clinical Human Movement Sciences, Epidemiology, Human Pathobiology, Human Health Risk Assessment, Health Technology Assessment, Human Toxicology

Възможни кариери: В научноизследователски организации (университети, фармацевтична промишленост, TNO, RIVM), в правителството (отговорност за публични кампании), в общински здравни услуги (отговорност за местното и регионално здравно образование) и други.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo