Anthropology and Development Studies

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2023

Anthropology and Development Studies е едногодишна магистърска програма на английски език в университета Radboud. В тази магистърска програма ще развивате своите критични, аналитични, рефлексивни и академични умения, за да допринесете за обществото чрез провеждане на качествени научни изследвания. През първия семестър избирате и проектирате своя изследователски проект, който се фокусира върху една от три тематични специализации:

  • Decolonising diversity in a polarised world
  • Ecological livelihoods and environmental justice
  • Grassroots initiatives, development and the state

Всяка специализация ви помага да разберете и оформите не само вашата изследователска област, но и да разберете повече за света около вас.

1. Decolonising diversity in a polarised world - В един все по-разнообразен и поляризиран свят, принадлежността и неравенството се превърнаха в обект на интензивен дебат. Дискусиите се въртят около множество и пресичащи се индекси на разликите в раса и етническа принадлежност, класа, пол и сексуалност, мобилност, правен статус и местност, селски и градски, религия и светско и т.н. Тази специализация изследва как гражданите, социалните организации и правителствата въвеждат, преживяват и евентуално деконструират тези граници. Къде и кога се появяват нови форми на приятелство и справедливост? Как хората нарушават границите? И как те създават ново чувство за принадлежност в различни и поляризирани общества?

2. Ecological livelihoods and environmental justice - Тази специализация разглежда въпроси като: Какво ни казват движения като силите за защита на холандските фермери или бунтът срещу изчезване за променящите се отношения човек-природа?; Какво е общото между тях и по какво се различават?; Как може да се обясни разнообразието от възгледи и дискурсивни практики относно глобалното затопляне, загубата на биоразнообразие или устойчивостта? Подобни сложни въпроси изискват мултидисциплинарен подход. В тази специализация изучавате социалната природа на човешката връзка с околната среда от интердисциплинарна гледна точка. Научавате за сложния и променящ се капацитет на солидарността в човешкия свят, като се фокусирате върху класически социални области като пол, религия, родство и как те се оформят чрез различни разбирания и живи практики в многовидова среда.

3. Ecological livelihoods and environmental justice - Хората винаги (индивидуално или колективно) са се опитвали да „направят света по-добро място“. Много се организират в масови инициативи, които целят някакъв вид развитие. Понякога подобни инициативи на местно ниво се „налагат“ от по-горни слоеве. Например, като част от неолибералните политики, при които хората трябва да поемат задачи, които преди са принадлежали на отговорността на държавата, или като част от Sustainable Development Goals (SDGs), които призовават всички слоеве на обществото да дадат своя принос. Инициативите на местно ниво и техните предизвикателства предизвикват голям брой въпроси за това как се оформят и как се свързват с правителствата и частния сектор. Например, кой поема водещата роля и кой остава изключен? Как силите на властта, като правителства и големи корпорации, насърчават и/или отговарят на тези инициативи?

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: Decolonising diversity in a polarised world; Ecological livelihoods and environmental justice; Grassroots initiatives, development and the state

Основни предмети: Contemporary theory of societies and change, Research Design, Field Research, Reflecting and Reporting

Практика: Field research (в Холандия или в чужбина)

Възможни кариери: политик или изпълнителен директор на културни институции; съветник в организации като ООН, Oxfam NOVIB, Cordaid или в Холандският съвет за бежанците; изследовател в университет, синдикати, консултантска фирма или частна институция; съветник или изследовател в централното правителство, преподавател по социални изследвания в средно или професионално образование; журналист.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo