Anthropology and Development Studies

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Anthropology and Development Studies е едногодишна магистърска програма на английски език в университета Radboud.

Предлага 2 специализации: Anthropology of Mobility и Development Studies.

Anthropology of Mobility изучава голям брой въпроси от произхода на човешките същества, през родствените системи и културните им практики и поведение в тяхната многоизмерност и многопластовост. В тази специализация ще се фокусираш върху "мобилност на културата": тема с изключително значение за сегашното положение на обществата и социалните отношения в световен мащаб. Тя включва последните теоретични дебати в културната антропология, които подчертават идеята за "пътуване", "история", и "граници".

Development Studies разглежда въпроси като бедността, дискриминацията и устойчивото развитие. Избирайки тази специализация ти ще изследваш подробно социокултурните, икономическите и политическите структури, свързани с тези въпроси.
Проучванията се провеждат в Африка (Гана, Уганда, Южна Африка), Азия (Индонезия, Тайланд, Китай) и Латинска Америка (Чили, Перу, Централна Америка).

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: Anthropology of Mobility и Development Studies

Основни предмети:
-За специалност Anthropology of Mobility: Mobility and the Art of Fieldwork, Anthropology and Mobility, Specialization Seminars, Qualitative Research Methods and Design, Field Research Anthropology

-За специалност Development Studies: New Actors in Development, Arrangements in Development Fields, Mixed Methods

Практика: Field research – 3 месеца

Възможни кариери: политик или изпълнителен директор на културни институции; съветник в организации като ООН, Oxfam NOVIB, Cordaid или в Холандският съвет за бежанците; изследовател в университет, синдикати, консултантска фирма или частна институция; съветник или изследовател в централното правителство, преподавател по социални изследвания в средно или професионално образование; журналист.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo