Environment and Society Studies

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Master Environment and Society Studies - Local Environmental Change and  Sustainable Cities - YouTube

Environment and Society Studies е академична магистърска програма на английски език в университета Radboud.

Как можем да работим за едно по-устойчиво бъдеще? Има много нови устойчиви технологии, интелигентни правителствени инструменти и нови идеи за организиране на пазара, за да могат всички тези неща да станат по-устойчиви, но ние не ги използваме много често. Защо така? Какво можем да научим от случаи, в които социалната промяна в други държави е била успешна?

Тази програма се фокусира върху начина, по който обществото се занимава с физическата си среда. Ще разгледате опита, който са имали страни от цял свят и ще разгледаме най-добрите и най-лошите практики. Ще разгледате ролята на пазарите и правителствата, както и на самото общество. Ще станете част от стремежа към устойчивост. Как можем да направим икономиките си по-екологосъобразни и как да променим ежедневното ни поведение? Използвайки прозрения от други дисциплини като социология, психология, политически науки и администрация, ще получите пълен преглед на полето.
 
Програмата предлага възможност за специализация в едно от следните направления:
 
  • Corporate SustainabilityЧастният сектор играе решаваща роля в оформянето на нашето общество. В тази специализация ще изучавате иновативни екологични партньорства, като се фокусирате специално върху ролята на обществената и етична отговорност на бизнеса и пазара.
  • European Spatial and Environmental Planning (ESS): Тази специализация по изследвания на околната среда и обществото ще ви научи да станете пространствен плановик, който може да се ангажира с политиките на ЕС, да си сътрудничи с плановици през границите и да координира с други сектори, като околната среда и икономическото развитие.
  • Global Environment and Sustainability: В тази специализация ще изучавате начина, по който сложните глобални проблеми на устойчивостта се разглеждат от международни споразумения за управление, правила и организации, както публични, така и частни.
  • Local Environment Change and Sustainable Cities: В тази специализация ще се съсредоточите върху местното ниво на устойчиви трансформации, по-специално върху развитието на устойчиви градове и региони. Ще анализирате и развивате мерки и инструменти за устойчиво бъдеще.
 
Местонахождение: Наймехен, Холандия
 
Продължителност: 1 година
 
Специализации: Corporate Sustainability; European Spatial and Environmental Planning (ESS); Global Environment and Sustainability; Local Environment Change and Sustainable Cities.
 
Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.
Logo