Philosophy, Politics and Society

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Philosophy, Politics and Society е академична бакалавърска програма на английски език в университета Radboud.

Кои политически и икономически идеи ще определят курса на човечеството през 21 век? Какви са концептуалните корени на текущите дебати за колективните и индивидуалните идентичности? Как да теоретизираме нашата връзка с планетата и нейните екосистеми? Как религиите ще засегнат нашето колективно бъдеще? Какво е мястото на науката и научния опит в обществото? Как да разберем начините, по които технологичният напредък засяга нашия живот? Ако всички тези въпроси те вълнуват, то тогава тази програма по философия, политика и общество е точно за теб.

Програмата е уникална по рода си. В нея вие изучавате философските основи на глобалните въпроси, които ще определят курса на 21-ви век. Учебната програма се организира по теми като екологични кризи, научен прогрес, технологичен напредък, политика на идентичност или глобален политически пейзаж.

Местонахождение: Наймейхън, Холандия

Продължителност: 3 години

Основни предмети: Political Philosophy, Ethics, Philosophical Analysis

Възможни кариери: в местни, национални и международни правителства, в предприятия, които варират от стартъпи до мултинационални, НПО и благотворителни организации, медийни организации, тинк танкове и институти за анализ на политиките, образование и академични изследвания

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo