Biology

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.01.2024

Biology е академична бакалавърска Numerus Fixus програма (с квота) на английски език в университета Radboud.

Какво общо имат зебровите риби с ново лекарство за остеопороза? Всичко! Като биолог или медицински биолог, вие ще се опитате да разрешите проблеми в областта на генетиката, клетъчната биология, невронауката и познанието, околната среда и климата. С тази бакалавърска програма ще научите всичко за микробиологията, еволюцията и молекулярната биология. В лабораторията и в зелената къща ще изучавате подземния живот на растенията. Ще изследвате мозъчната активност с магнитни скенери. Използвайки микроскопи, ще разгледате живота на нивото на клетките. Искате ли да разберете живия свят около вас? Тогава тази програма е точно за вас.

В тази програма вие ще станете експерт в областта на биологията, в широк смисъл. Студентите в програмата следват лекции и правят изследователски проекти за растения, животни, микроорганизми, екосистеми, биохимия и генетика. Ще откриете връзката между биологията и други области на науката като математика, химия и физика. И накрая, ще научите как да прилагате знанията си, например в устойчивото земеделие, управлението на замърсяването и лечението на наследствени заболявания или мозъчни нарушения.

Местонахождение: Наймейхън, Холандия

Продължителност: 3 години

Основни предмети: Microbiology, Ecology, Genomics and Big Data, Human Biology

Възможни кариери: като изследовател за университети, болници, научни институти (RIVM, TNO) или фирми, учител в средното или висшето образование, консултант за консултантска фирма, консултант за компании в селското стопанство и фармацевтичната индустрия (AkzoNobel, DSM), създател на политики за организация с нестопанска цел, федерация на околната среда или правителство, ръководител на проекти / мениджър в бизнес или друга организация.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo