Bachelor of Science Leisure Studies

Breda University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

 
Science Leisure Studies  е академична балакавърска програма на английски език в университета Breda University. Студентите, завършващи тази програма, ще се превърнат в експерти в намирането и разбирането на отговори на сложни проблеми в сферата на развлекателната индустрия. Програмата комбинира бизнес администрация (маркетинг, икономика, иновации и организация) със социални науки (социология, психология и антропология).
Тази програма в сферата на Leisure Management е ориентирана към това да подготвя компетентни кадри. По време на обучението студентите ще развият огромно количество академични и мениджърски умения и познания. За да постигнат това, те често ще работят самостоятелно или понякога в малки групи върху задания и проблеми от сферата.
 
Награди: Уникалните черти на тази програма са, че тя е призната от World Leisure Organization като единствения в Европа World Leisure Center of Excellence, а също така третия в света по значимост, както  и курсът Imagineering, който има задача да обучи студентите как да създават впечатления с емоционален привкус.
 
Местоположение: Бреда, Холандия
 
Продължителност: 3 години
 
Основни предмети: Business related subjects, Customer’s psychology, Relevance and contribution of leisure, и други
 
Условия за кандидатстване: Може да се свържете с наш консултант ТУК.
Logo